Navigo

navigo logo

Pegroco investerar i mätteknikbolaget Mantex

Pressmeddelande den 29 april 2016

Pegroco blir ny huvudägare i mätteknikbolaget Mantex AB genom att investera 10 Mkr i en riktad nyemission. Pegroco kommer därmed att äga drygt 45 procent av bolaget.

Mantex utvecklar, tillverkar och säljer mätutrustning baserad på sin patenterade teknik för att med hjälp av röntgen analysera kvaliteten av organiska materialflöden i realtid. Analysen möjliggör feed-forwardbaserad optimerad styrning av produktionsprocesser som kan skapa stora produktivitetsvinster. Företaget, som har sitt säte i Kista, grundades 2007 och har 13 anställda.

Företaget fokuserar för närvarande på två stora applikationsområden inom processindustri; pappers- och massabruk och bioenergianläggningar. Mantex produkter har under flera år pilottestats hos internationellt ledande aktörer inom dessa industrier. Genom att kunna mäta kvaliteten på inkommande biomaterial, såsom träflis, har Mantex produkter visat sig möjliggöra betydande kostnadsbesparingar. Pegrocos bedömning är att Mantex nu är moget för expansion.

”Mantex står nu inför en kommersialiseringsfas efter många års forskning och utveckling. Vi har nu även en längre tids ackumulerad erfarenhet från framgångsrika fullskaliga installationer i verklig drift. Totalt har mer än 120 Mkr investerats i bolaget vilket har skapat en avsevärd kunskapsbas hos våra medarbetare, både vad gäller våra produkter och vårt applikationskunnande. Den driftsdata som vi nu har byggt upp har övertygat både våra kunder och oss själva om att vi har ett mycket starkt affärserbjudande. Det är därför affärsmässigt rätt att Pegroco nu kommer in som huvudägare eftersom Pegroco har en lång erfarenhet att utveckla industriella verksamheter i expansionsskedet”, säger Erik Odén som är VD för Mantex.

”Vi har följt Mantex sedan mitten av 2015 och successivt blivit allt mer övertygade om att här finns en verksamhet med stor potential. Vi tror bolaget kan bli en världsledande aktör inom industrier där produktivitetsförbättringar är en avgörande faktor för bolagens konkurrensförmåga”, säger Thomas Brue, VD Pegroco Invest.

 För ytterligare information

Se www.mantex.se samt www.pegrocoinvest.com, eller kontakta Thomas Brue, VD Pegroco Invest AB (Publ) på telefon +46 70-270 2141.

Consensus Asset Management AB är Pegrocos Certified Adviser på Nasdaq First North Stockholm.

Datum
Tags

29 april – 2016                                     Pressmeddelande