Navigo

Pegroco Invests portföljbolag Nordisk Bergteknik stärker positionen i Västra Götaland

Pressmeddelande den 5 februari 2021.

Pegroco Invests portföljbolag Nordisk Bergteknik har tecknat en avsiktsförklaring avseende förvärv av samtliga aktier i S Blomquist Entreprenad, en lokalt etablerad aktör av maskintjänster och transporter i Göteborgsregionen. Genom förvärvet fortsätter Nordisk Bergteknik att stärka sin position och närvaro i Västra Götaland med ambitionen att vara strategisk partner i valda nischer på marknaden för anläggnings- och entreprenad-tjänster inom infrastruktur.

S Blomquist Entreprenad, som är baserat i norra Göteborg, grundades 2004 och omsätter omkring 75 miljoner kronor år årsbasis. Bolaget är med sina närmare 20 år i branschen väletablerade på den lokala marknaden som en efterfrågad partner i större infrastrukturprojekt.

– Nordisk Bergteknik avser ta en aktiv roll i den pågående konsolideringen av branschen, och vi är väldigt glada över möjligheten att förvärva S Blomquist Entreprenad. Det är ett väl ansett bolag med en kompetent ledning med högt kvalificerade medarbetare som delar vår syn på affärsmannaskap och värdegrund. Förvärvet kompletterar vårt erbjudande och medför synergier, inte minst på maskinsidan. Vi stärker dessutom vår geografiska närvaro i Göteborgsområdet, vilket givetvis är väldigt positivt då det är en expansiv marknad, Andreas Christoffersson, VD Nordisk Bergteknik.

Nordisk Bergteknik avser att förvärva samtliga aktier i S Blomquist Entreprenad för 27 Mkr, på skuldfri basis. Köpeskillingen erläggs huvudsakligen genom likvida medel samtidigt som säljaren återinvesterar en betydande del genom köp av aktier i Nordisk Bergteknik, och blir därmed en långsiktig ägare i Nordisk Bergteknik.

Tillträde är planerat att ske under det andra kvartalet 2021.

För ytterligare information, kontakta:

Andreas Christoffersson, VD, e-post: andreas.christoffersson@bergteknik.se, tel: +46 70-621 1928

Johan Lundqvist, CFO, e-post: johan.lundqvist@bergteknik.se, tel: +46 76-392 7121

Om Nordisk Bergteknik:

Nordisk Bergteknik är en koncern i stark tillväxt med verksamhet inom berghantering och grundläggning, där huvudområden inkluderar borrning, sprängning, bergförstärkning, betongrehabilitering, pålning, spontning och grundförstärkning. Koncernens dotterbolag är idag främst verksamma i Sverige och Norge.

För ytterligare information, kontakta:
Victor Örn, VD Pegroco Invest AB, e-post: victor@pegrocoinvest.com, tel: 070-863 64 01.

Erik Penser Bank AB är Pegrocos Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market Stockholm, e-post: certifiedadviser@penser.se, Tel: 08-463 83 00.

Om Pegroco
Pegroco Invest AB (pegrocoinvest.com) är ett investeringsbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Pegroco har idag 8 huvudsakliga innehav. Pegrocos preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market Stockholm.

Datum
Tags

5 februari – 2021             NyhetPressmeddelande, Nordisk Bergteknik