Navigo

navigo logo

Pegroco ny delägare i Nowagruppen i affär som gör Nyhetsbyrån Finwire till en del av Nowagruppen

Pressmeddelande den 12 september 2019

Nowagruppen övertar Pegroco Invest ABs (”Pegroco”) ägande i den nordiska nyhetsbyrån Finwire AB. Därigenom blir Finwire en del i Nowagruppen och Pegroco blir samtidigt ny delägare i kommunikationskoncernen Nowagruppen. Intialt innebär det att Pegroco äger 15 procent av Nowagruppen och att Nowagruppen i sin tur äger cirka 22 procent i Finwire. Både Pegroco och Nowagruppen erhåller genom affären även teckningsoptioner som gör att de kan öka sitt ägande i respektive företag.

– Genom det här avtalet kan vi nu skapa ett kluster inom området kommunikation och Nowagruppen blir ett starkt nav genom sin breda kompetens och förmåga att växa genom förvärv, säger Victor Örn, VD Pegroco Invest AB.

Mats Hård, VD på Finwire AB, kommenterade avtalet:

– Vi är Nordens snabbast växande finansiella nyhetsbyrå och den här konstellationen passar oss perfekt. Vi sitter i rätt kommunikationsstruktur och kan fortsätta växa i snabb takt, säger han.

Om Pegroco
Pegroco Invest (pegrocoinvest.com) är ett investeringsbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Pegroco har idag 10 huvudsakliga innehav. Pegrocos preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Premier Stockholm.

Om Finwire
Finwire AB är en nyhetsbyrå inriktad mot finansiell och affärsinriktad information. Finwire har kontor i Göteborg, Stockholm och Köpenhamn. Med målsättning att öppna fler kontor i Norden är Finwire därmed på väg att bli en stark nordisk aktör inom området.

Om Nowagruppen
Nowagruppen med kontor i Göteborg, Stockholm, Malmö, Oslo och Visby har idag ca 65 medarbetare och en samlad omsättning om ca 170 mkr under 2018. Nowagruppen består sedan tidigare av moderbolaget Nowa Kommunikation verksamt inom mediarådgivning och digital kommuikation, koncept- och varumärkesbyrån Gappio, event- och designbyrån Stillback, analys- och insiktsspecialisterna Habermax, idé- och produktionsbyrån ADV, reklambyrån Tre art med business to business inriktning, Nowadays film och ljud, strategisk PR Nowa Empower samt kommunikationsbyrån DNA Agency.

För mer information:
Victor Örn, VD Pegroco Invest AB (publ), e-post: victor@pegrocoinvest.com, tel: 070-270 21 41

Mats Hård, VD Finwire AB, e-post: mats.hard@finwire.se, tel: 073-850 35 45

Anders Wallqvist, VD Nowagruppen, e-post: anders.wallqvist@nowa.se, tel:0707-22 08 42

Erik Penser Bank AB är Pegrocos Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Stockholm, epost: certifiedadviser@penser.se, Tel: 08-463 83 00.

Datum
Tags

13 september – 2019
NyhetPressmedelande