Navigo

navigo logo

Pegroco ökar sitt ägande i Stockholms Spårvägar

Pressmeddelande den 6 februari 2018

Pegroco Invest AB har, genom sitt helägda dotterbolag Pegroco Transportation AB, idag avtalat om att förvärva ytterligare 14 990 preferens- och B-aktier i AB Stockholms Spårvägar motsvarande 21,9 procent av aktiekapitalet. Den totala köpeskillingen uppgår till 12,2 Mkr som primärt finansieras via bank. Efter tillträdet den 12 februari 2018 uppgår Pegrocos totala ägarandel AB Stockholms Spårvägar till 73,6 procent.

Stockholms Spårvägar hade 2017 en omsättning om 170 Mkr med ett EBITDA resultat om 7,0 Mkr.

Om Pegroco
Pegroco Invest (www.pegrocoinvest.com) är ett investeringsbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Pegroco har idag 13 innehav. Pegrocos preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Stockholm.

För ytterligare information, kontakta: Thomas Brue, VD Pegroco Invest AB, epost: thomas@pegrocoinvest.com, tel: 070-2702141.

Erik Penser Bank AB är Pegrocos Certified Adviser på Nasdaq First North Stockholm.

Datum
Tags

6 februari – 2018
NyhetPressmedelande