Pressmeddelande 27 augusti 2015

Pegroco Invest förvärvar genom en apportemission IKEA GreenTechs ägarandel i Alelion Batteries AB och utökar därmed sitt ägande i bolaget till 26 procent. Alelion, som utvecklar miljövänliga batterisystem baserade på litiumjonteknik, står nu inför sitt kommersiella genombrott då Alelion fått ledande trucktillverkare som kunder med bland annat IKEA som slutkund. IKEA GreenTech blir i samband med affären ny ägare i Pegroco.

Jämfört med traditionella blysyrabatterier ger Alelions litium-jonlösning en avgörande bättre driftsekonomi, då batterierna är effektivare att ladda och håller längre samtidigt som miljöpåverkan och andra negativa effekter är väsentligt lägre. Detta är av stort intresse för branschens tillverkare av eltruckar och andra fordon. IKEA är en av de större användarna av truckar för logistikändamål i världen.

Pegroco Invest, som varit delägare i Alelion sedan 2006, blir nu nästa största ägare i bolaget med ett innehav på cirka 26 procent.

– Alelion är den enda leverantören av litiumjonbatterier, som hittills godkänts av IKEA, säger Per Grunewald, partner på Pegroco. Detta ger Alelion en stor potential att lyckas på marknaden för nästa generations energieffektiva batterisystem i en mängd olika applikationer.

Alelions batterisystem finns bland annat redan integrerat i flera av de truckmodeller från Toyota, som används av IKEA.

– Övergången till litiumjonbatterier är en viktig del i IKEAs hållbarhetsarbete, säger Christian Ehrenborg, vd för IKEAs riskkapitalbolag IKEA GreenTech. Men vår roll som ägare i Alelion är nu över och vi lämnar över stafettpinnen till Pegroco, som har stor erfarenhet av att utveckla och internationalisera teknikbolag. IKEA fortsätter att stödja Alelion, men nu som en viktig progressiv kund som sätter miljöarbetet i centrum.

Pegrocos förvärv av aktieposten i Alelion betalas med en till IKEA GreenTech riktad emission av stamaktier i Pegroco, vilket efter transaktion motsvarar 3,5 procent av ägandet i Pegroco. Antalet aktier som emitteras är 710 091 aktier. Det egna kapitalet i Pegroco ökar från 270 till 285 miljoner kronor.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Grunewald, partner Pegroco Invest (publ), tel 070-582 19 59

Consensus Asset Management AB är Pegrocos Certified Adviser på Nasdaq First North Stockholm.

Om Pegroco

Pegroco Invest (www.pegrocoinvest.com) är ett investmentbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Pegroco söker främst efter verksamheter med en etablerad marknadsposition och gärna sådana där det finns ett behov av att genomföra större förändringar. Det kan till exempel vara när ledningen vill genomföra ett utköp från huvudägaren, när företaget står inför ett generationsskifte eller när entreprenören vill expandera bolaget till nästa steg i utvecklingen men inte har nödvändiga resurser. Pegroco, vars preferensaktie är noterad på First North, har idag sju innehav.

Ladda ner denna pressrelease i PDF-format här