Navigo

navigo logo

Pegroco säljer innehavet i portföljbolaget Rabbalshede Kraft

Pressmeddelande den 11 december 2019

Pegroco Invest ABs (”Pegroco”) ägande i Rabbalshede Kraft AB tillkom  i december 2016 vid förvärv av investmentbolaget KL Ventures II AB. Under 2017/2019 avyttrades bland annat innehavet i Scandinavian Enviro Systems AB med en reavinst om 35 Mkr. Pegrocos innehav i portföljbolaget Rabbalshede Kraft AB har avyttrats till en attraktiv prispremie om 40% mot marknadskursen. Pegrocos vinst vid affären uppgår till över 1 miljon konor med en likvid om 9,135 miljoner kronor.

– Rabbalshede Kraft AB har varit en mindre del av portföljen och har från början inte varit ett huvudsakligt innehav med prioritet. Det har varit en lönsam affär och nu är läget rätt för oss att sälja. Den här avyttringen ligger i linje med Pegrocos strategi och ökade fokusering säger Victor Örn, VD Pegroco Invest AB.

Om Pegroco
Pegroco Invest (www.pegrocoinvest.com) är ett investeringsbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Pegroco har idag 10 huvudsakliga innehav. Pegrocos preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm.

Om Rabbalshede Kraft
Rabbalshede Kraft är en ledande och långsiktig aktör inom förnybar energi i Norden. Sedan starten 2005 har de investerat närmare 3 miljarder kronor i vindkraft. Rabbalshede Kraft har kontor i Göteborg och Rabbalshede.

För mer information:
För ytterligare information om Pegroco kontakta: Victor Örn, VD Pegroco Invest AB, e-post: victor@pegrocoinvest.com, Tel: 0708-636401.

Erik Penser Bank AB är Pegrocos Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm. Tel: 08-463 83 00, e-post: certifiedadviser@penser.se.

Datum
Tags

11 december – 2019
NyhetPressmedelande