Navigo

navigo logo

Pegroco säljer innehavet i portföljbolaget EcoDataCenter

Pressmeddelande den 29 januari 2020

Pegroco Invest ABs (”Pegroco”) ägande i ECODC AB (”EcoDataCenter”) tillkom i augusti 2017 när Pegroco tecknade aktier i för 3 miljoner kronor. Under 2018 avyttrades 10 % av innehavet och nu är resterande aktier sålda. Pegrocos vinst vid affären uppgår till ca 4,5 miljoner kronor totalt.

  • EcoDataCenter har varit en mindre del av portföljen och har från början inte varit ett huvudsakligt innehav. Det har varit en lönsam affär och nu är läget rätt för oss att sälja. Den här avyttringen ligger i linje med Pegrocos strategi och ökade fokusering säger Victor Örn, VD Pegroco Invest AB.

 

 

Om Pegroco
Pegroco (www.pegrocoinvest.com) är ett investeringsbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Pegroco har idag 10 huvudsakliga innehav. Pegrocos preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm.

Om EcoDataCenter
EcoDataCenter är världens första klimatpositiva datacenter. EcoDataCenters huvudägare är sedan 2018 Areim, som med köpet av EcoDataCenter vill skapa ett nytt investeringssegment på fastighetsmarknaden. Med hjälp av EcoDataCenters klimatpositiva design ser man att man kan driva förändring i datacenterbranschen.

För mer information:
För ytterligare information om Pegroco kontakta: Victor Örn, VD Pegroco Invest AB, e-post: victor@pegrocoinvest.com, Tel: 0708-63 64 01.

Erik Penser Bank AB är Pegrocos Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm. Tel: 08-463 83 00, e-post: certifiedadviser@penser.se.

Datum
Tags

29 januari – 2020
NyhetPressmedelande