Navigo

navigo logo

Pegroco säljer sitt innehav i Diakrit till News Corp Australia

Pressmeddelande den 11 februari 2016  

Pegroco Invest avyttrar hela sitt aktieinnehav i Diakrit International Ltd, till mediekoncernen News Corp Australia genom en kontantförsäljning. Pegroco tillförs ca 140 Mkr i likvida medel.

Pegroco har varit en aktiv delägare sedan 2004 och är tillsammans med företagsledning och SEB Venture Capital, huvudägare i bolaget. Pegroco tillförs för inlåning och aktier , beroende på aktuell dollarkurs, cirka netto 140 Mkr. Tillträde planeras att ske snarast.

– Pegroco har aktivt stöttat Diakrit från den tiden då bolaget var ett nystartat venture bolag i Laholm med en stark vision, till dagens situation med världsledande digitala produkter och tjänster för fastighetsmäklare, hyresportaler samt fastighetsexploateringsbolag i hela världen. Diakrit har nu en kundbas på närmare 2000 kunder, säger Fredrik Bergman, VD Diakrit

– Diakrit är ett bra exempel på att Pegrocos form av aktivt och långsiktigt ägarskap fungerar. Det är särskilt glädjande att de senaste årens betydande satsningar på Diakrits produktframtagning, service och skapandet av en ultramodern produktionsbas i Bangkok med över 450 medarbetare, varit framgångsrikt och givit en god avkastning på insatt kapital, säger Thomas Brue, VD Pegroco. Bolaget är nu väl förberett och positionerat för sitt nästa steg i sin utveckling – nu under ägarskap av en av världens ledande och mest dynamiska mediekoncerner med digitalisering och förnyelse som ledstjärna.

Parterna har kommit överens om att inte offentliggöra villkoren i affären.

Finansiell rådgivare har varit Pagemill Partners, a Duff and Phelps business, based in Palo Alto, California www.pmib.com. Juridisk rådgivare har varit Setterwalls i Göteborg www.setterwalls.se. Consensus Asset Management AB är Pegrocos Certified Adviser på Nasdaq First North Stockholm.

 För ytterligare information:
http://www.newscorpaustralia.com/ eller www.diakrit.com eller vänligen kontakta Thomas Brue VD Pegroco Invest AB (Publ)
telefon +46 70-2702141.

 Om Pegroco
Pegroco Invest (www.pegrocoinvest.com) är ett investmentbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Pegroco söker främst efter verksamheter med en etablerad marknadsposition och gärna sådana där det finns ett behov av att genomföra större förändringar. Det kan till exempel vara när ledningen vill genomföra ett utköp från huvudägaren, när företaget står inför ett generationsskifte eller när entreprenören vill expandera bolaget till nästa steg i utvecklingen men inte har nödvändiga resurser. Pegroco, vars preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Stockholm, har idag sex innehav.

Datum
Tags

12 februari – 2016                              Pressmeddelande