Navigo

navigo logo

Pegroco senarelägger publicering av årsredovisning

Pressmeddelande den 2 februrari  2018

Pegroco Invest AB har beslutat att flytta publicering av årsredovisningen från den 9 februari till den 2 mars. Bokslutskommunikén kommer att publiceras den 9 februari i enlighet med vad som tidigare meddelats.

Om Pegroco
Pegroco Invest (www.pegrocoinvest.com) är ett investeringsbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Pegroco har idag 13 innehav. Pegrocos preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Stockholm.

För ytterligare information, kontakta: Thomas Brue, VD Pegroco Invest AB, epost: thomas@pegrocoinvest.com, tel: 070-2702141.

Erik Penser Bank AB är Pegrocos Certified Adviser på Nasdaq First North Stockholm.

Denna information är sådan information som Pegroco Invest AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2  februari  2018 kl. 17.00 CET

Datum
Tags

3 februari – 2018
NyhetPressmedelande