Navigo

navigo logo

Pegroco ställer likviditetsgaranti på upp till 7,5 Mkr för Scandinavian Enviro Systems

Pressmeddelande den 7 februari 2018

Pegroco Invest AB har via dotterbolaget Pegroco Holding ställt upp en likviditetsgaranti på upp till upp till 7,5 Mkr för miljöteknikbolaget Scandinavian Enviro Systems, SES. Den ställda likviditetsgarantin innebär att Pegroco förbinder sig att lämna lån till SES med en löptid till och med den 31 maj 2018 med det belopp som erfordras för att upprätthålla SES bedömda likviditetsbehov. Pegroco har tidigare ställt upp med borgen för SES lån. Kostnaden för SES för att nyttja den nu ställda garantin motsvarar en årsränta på 12 procent.

”Vi är en av de större ägarna i SES och vi har fortsatt stark tro på den ledande teknologi som bolaget utvecklat för att återvinna uttjänta däck”, säger Pegrocos vd Thomas Brue.

Om Pegroco

Pegroco Invest (www.pegrocoinvest.com) är ett investeringsbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Pegroco har idag 13 innehav. Pegrocos preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Stockholm.

För ytterligare information

Kontakta: Thomas Brue, VD Pegroco Invest AB, epost: thomas@pegrocoinvest.com, tel: 070-2702141.

Erik Penser Bank AB är Pegrocos Certified Adviser på Nasdaq First North Stockholm.

Datum
Tags

7 februari – 2018
NyhetPressmedelande