Navigo

navigo logo

Pegroco utökar i portföljbolaget Nordic MRO som genomför nyemission och expanderar i Ryssland

Pressmeddelande den 2 januari 2019

Pegroco Invest har deltagit i en nyemission av aktier i portföljbolaget Nordic MRO. Genom emissionen tillfördes bolaget nytt eget kapital 10 Mkr, varav Pegroco tecknade sig för 9 Mkr. Vidare konverterades samtliga konvertibler i bolaget till aktier för 10 Mkr, vilket innebär att kapitalbasen totalt stärks med 20 Mkr. Pegroco ökar därmed sitt ägande från 37,5 till 61,0 procent. Kapitalet är avsett för finansiering av Nordic MRO:s fortsatta expansion.

Nordic MRO tillhandahåller kvalificerade tjänster inom flygplansunderhåll. Bolaget är sedan oktober 2018 utsedd som GoldCare Service Partner av Boeing.

Nordic MRO har sin huvudsakliga verksamhet i Norden men har sedan tidigare även etablerat sig i Italien med fyra linjestationer.

Under fjärde kvartalet 2018 har bolaget startat upp verksamhet i Ryssland genom etablering av tre linjestationer. Första kunden är Nordavia. Samtidigt utökar och förstärker bolaget sin verksamhet i Köpenhamn-Kastrup. Den nya hangaren, strategiskt placerad bredvid terminalerna på Kastrups flygplats, har fyra spår med en underhållsyta på mer än 8 000 kvadratmeter och en lika stor yta för parkering av kundernas flygplan.

”Det här kommer att ytterligare stärka vårt fotfäste i norra Europa och ge våra kunder ett ännu mer attraktivt erbjudande”, säger Juha Heikkinen, VD Nordic MRO. ”Den ryska flygmarknaden växer snabbt och har ett stort behov av flygplansunderhåll från pålitliga internationellt certifierade aktörer.”

”Flygplansmarknaden fortsätter att växa och konkurrensen mellan flygbolagen är oförändrat hård, vilket resulterar i ett tryck på flygbolagen att pressa kostnader.” säger Thomas Brue, VD Pegroco Invest. ”I denna marknad är möjligheterna fortsatt goda för Nordic MRO att växa med sitt erbjudande om ett mer kostnadseffektivt flygplansunderhåll.”

Om Nordic MRO

Nordic MRO är en EASA-certifierad leverantör av flygbolagstjänster med huvudkontor i Stockholm. Koncernen verkar enligt EASA Part 145, Bermuda, Aruba och Part M (G/I) certifikat och har dotterbolag / linjestationer på flera orter i Norden och i övriga Europa.

För ytterligare information om Nordic MRO, vänligen kontakta: Juha Heikkinen, vVD, epost: juha.heikkinen@nordicmro.com, telefon: +46 (0) 722 99 42 29, www.nordicmro.com

Om Pegroco

Pegroco Invest (www.pegrocoinvest.com) är ett investeringsbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Pegroco har idag 12 innehav. Pegrocos preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Premier Stockholm.

För ytterligare information om Pegroco kontakta: Thomas Brue, VD Pegroco Invest AB (publ), e-post: thomas@pegrocoinvest.com, tel: 070 270 21 41.

Erik Penser Bank AB är Pegrocos Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Stockholm.

Datum
Tags

2 januari – 2019
NyhetPressmedelande