Navigo

navigo logo

Pegrocos försäljning av portföljbolaget AB Stockholms Spårvägar till Bergkvarabuss AB är slutförd

Pressmeddelande 2022-06-30

Pegrocos sedan tidigare kommunicerade försäljning av portföljbolag AB Stockholm Spårvägar (”Bolaget” eller ”Stockholms Spårvägar”) till Bergkvarabuss AB har idag slutförts då tillträde skett.

Alltsedan Pegroco investerade i Stockholms Spårvägar 2015, har verksamheten och det finansiella resultatet i Bolaget utvecklas mycket väl. På sex års tid har Bolaget ökat sin omsättning från 70 Mkr till en omsättning om 270 Mkr för 2021 samt gått från ett marginellt resultat lönsamhetsmässigt till ett positivt EBITDA-resultat om 15 Mkr för 2021.

Stockholms Spårvägar har genom åren utvecklat ett nära samarbete med Bergkvarabuss AB, vilket har gjort det till ett naturligt steg att Bergkvarabuss AB nu ingått avtal med Pegroco Transportation Holding AB om att förvärva dess 77 % ägande i Bolaget.

Transaktionen har genomgått sedvanlig prövning av Konkurrensverket och minoritetsaktieägarna i Stockholms Spårvägar har accepterat överlåta aktier till Bergkvarabuss AB i sådan omfattning att Bergkvarabuss AB uppnått lägst 90 % av det totala antalet aktier i AB Stockholms Spårvägar.

Pegroco erhåller i likvida medel 31,7 Mkr samt eftergifter på lämnade köpeskillingar ytterligare 8,5 Mkr.

– Övertagandet stärker verksamheten under nuvarande kontraktsperiod samt ökar möjligheterna i framtida upphandlingar. Vi ser fram emot att tillsammans med Bergkvarabuss ledning och ägare utveckla företagsgruppens affärer, i synnerhet inom spårtrafik. Stockholms Spårvägar kommer att arbeta vidare under eget namn. En stor del av företagets minoritetsaktieägare är aktiva i den museala verksamheten Djurgårdslinjen, vars ägare Svenska Spårvägssällskapets Stockholmsavdelning är en av huvudägarna I Stockholms Spårvägar. I och med avyttringen erbjuds aktieägarna en ersättning om 562 kronor per aktie vilket är en rimlig ersättning ställt i relation till bolagets position, säger Magnus Braxell, VD, Stockholms Spårvägar.

För ytterligare information kontakta:

Victor Örn, VD Pegroco Invest AB, e-post: victor@pegrocoinvest.com , tel: 070-863 64 01

Om Pegroco

Pegroco Invest AB (pegrocoinvest.com) är ett investeringsbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Pegrocos preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm.

Erik Penser Bank AB är Pegrocos Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm, e-post: certifiedadviser@penser.se, Tel: 08-463 83 00.

Datum
Tags

30 juni – 2022
NyhetPressmedelande