Navigo

Pegrocos försäljning av portföljbolaget Nordic Lift till TK Elevator Sweden AB är slutförd

Pressmeddelande 2022-09-07

Pegroco Invest AB har genom dotterbolag idag slutfört försäljningen av portföljbolaget Nordic Lift till TK Elevator Sweden AB (tidigare Thyssenkrupp Elevator Sweden). Den kontanta köpeskillingen uppgår totalt till 200 MSEK på kassa- och skuldfri basis, varav Pegrocos andelar i bolaget värderas till 152 MSEK.

Pegrocos sedan tidigare kommunicerade försäljning av portföljbolag Nordic Lift (”Bolaget” eller ”Nordic Lift”) till TK Elevator Sweden AB (tidigare Thyssenkrupp Elevator Sweden) har idag slutförts då tillträde skett. Transaktionen har genomgått sedvanlig prövning av Konkurrensverket.

Pegroco investerade i det Varbergsbaserade familjeföretaget RC-Hiss år 2016 och förvärvade då 90,1 % av bolaget och har därefter följt en offensiv tillväxtagenda med ett flertal tilläggsförvärv och etableringar på nya verksamhetsorter. Nordic Lift specialiserar sig på renovering, nyinstallation och service av hissar i Västra Sverige.

Pegrocos totala investering summeras till 29 MSEK vilket innebär en utväxling på 5x investerat kapital med en beräknad IRR om 50 %. Stamaktiens substansvärde per senaste redovisade kvartal (2022-06-30) påverkas endast marginellt av transaktionen.

  • Avyttringen av Nordic Lift följer i spåren av en allt snabbare konsolidering i marknaden efter TK Elevator´s och andra internationella aktörers inträde på den svenska marknaden samt ett konkurrenskraftigt erbjudande kombinerat med en attraktiv utvecklingsplan för Nordic Lift, säger Victor Örn, VD Pegroco Invest.

För ytterligare information kontakta:

Victor Örn, VD Pegroco Invest AB, e-post: victor@pegrocoinvest.com , tel: 070-863 64 01

Om Pegroco

Pegroco Invest AB (pegrocoinvest.com) är ett investeringsbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Pegrocos preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm.

Erik Penser Bank AB är Pegrocos Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm, e-post: certifiedadviser@penser.se, Tel: 08-463 83 00.

Datum
Tags

7 september – 2022
NyhetPressmedelande