Navigo

navigo logo

Pegrocos innehav Nordisk Bergteknik förvärvar Berg & Betongförstärkning – stärker erbjudandet ytterligare inom grundförstärkning

Pegrocos innehav Nordisk Bergteknik har ingått avtal avseende förvärv av samtliga aktier i Berg & Betongförstärkning Jarl-Eric Majqvist AB (”Berg & Betongförstärkning”). Genom förvärvet stärker Nordisk Bergteknik sitt erbjudande­­­ ytterligare inom grundförstärkning, inte minst i Västra Götaland som är en expansiv region med hög efterfrågan.

Berg & Betongförstärkning grundades 2005 och omsätter cirka 20 MSEK på årsbasis med god lönsamhet. Bolaget har ett 10-tal medarbetare med spetskunskap som tillhandahåller tjänster inom framför allt grund- och bergförstärkning, källarutgrävningar och huslyft. Bolagets uppdragsgivare återfinns bland offentlig förvaltning, inom industrin samt bland kommersiella och privata fastighetsägare. Verksamheten har sin bas i Kungsbacka och verkar främst i västra Sverige men åtar sig uppdrag i hela Sverige.

”Genom förvärvet av Berg & Betongförstärkning fortsätter vi stärka vår marknadsposition på Västkusten, framför allt i Göteborgsregionen vilket är väldigt positivt då det är ett expansivt område. Berg & Betongförstärkning är ett innovativt bolag med kompetent ledning och mycket kvalificerade medarbetare. Det finns idag pågående samarbeten och vi har arbetat tillsammans med bolaget i flera år. Nu skapar vi möjlighet att utveckla samarbetet och fortsätta tillväxtresan tillsammans”, säger Andreas Christoffersson, VD Nordisk Bergteknik.

Preliminär köpeskilling uppgår till 22,6 MSEK. Delar av köpeskillingen kommer återinvesteras genom köp av aktier i Nordisk Bergteknik, varvid dagens ägare blir långsiktiga ägare i Nordisk Bergteknik. Förvärvet kommer att redovisas i segmentet Grund Sverige och tillträde förväntas ske under fjärde kvartalet 2022.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 september 2022 klockan 13:00 CEST.

För ytterligare information kontakta:

Victor Örn, VD Pegroco Invest AB, e-post: victor@pegrocoinvest.com , tel: 070-863 64 01

Om Pegroco

Pegroco Invest AB (pegrocoinvest.com) är ett investeringsbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Pegrocos preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm.

Erik Penser Bank AB är Pegrocos Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm, e-post: certifiedadviser@penser.se, Tel: 08-463 83 00.

Datum
Tags

23 september – 2022
NyhetPressmeddelandeNordisk Bergteknik