Navigo

navigo logo

Pegrocos innehav Nordisk Bergteknik tillträder förvärvet av Berg & Betongförstärkning

Pegrocos innehav Nordisk Bergteknik tillträder per idag den 31 oktober Berg & Betongförstärkning Jarl-Eric Majqvist AB. Nordisk Bergteknik annonserade den 23 september att avtal ingåtts avseende förvärv av samtliga aktier i bolaget.

Berg & Betongförstärkning grundades 2005 och omsätter cirka 20 MSEK på årsbasis med god lönsamhet. Bolaget har ett 10-tal medarbetare med spetskunskap som tillhandahåller tjänster inom vårt segment Grund Sverige med fokus på grundförstärkning. Verksamheten har sin bas i Kungsbacka och verkar främst i västra Sverige men åtar sig uppdrag i hela landet. Bolaget konsolideras i Grund Sverige per den 31 oktober 2022.

”Vi är glada över att nu tillträda Berg & Betongförstärkning, ett innovativt bolag med hög kompetens inom sitt område. I syfte att kontinuerligt stärka vår position som en ledande strategisk partner inom infrastruktur till anläggningsindustrin har vi successivt breddat vårt erbjudande och geografiska närvaro via förvärv. Tillsammans med Berg & Betongförstärkning kan vi fortsätta på den inslagna vägen och därmed utveckla vårt samarbete ytterligare”säger Andreas Christoffersson, VD Nordisk Bergteknik.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 31 oktober 2022 klockan 14:00 CET.

För ytterligare information kontakta:

Victor Örn, VD Pegroco Invest AB, e-post: victor@pegrocoinvest.com , tel: 070-863 64 01

Om Pegroco

Pegroco Invest AB (pegrocoinvest.com) är ett investeringsbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Pegrocos preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm.

Erik Penser Bank AB är Pegrocos Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm, e-post: certifiedadviser@penser.se, Tel: 08-463 83 00.

Datum
Tags

31 oktober – 2022
NyhetPressmeddelandeNordisk Bergteknik