Navigo

Pegrocos innehav Nordisk Bergteknik tillträder förvärvet av Snemyr Betongsprøyting

Pegrocos innehav Nordisk Bergteknik tillträder per idag den 30 september Snemyr Betongsprøyting AS. Nordisk Bergteknik annonserade den 21 juni att avtal ingåtts avseende förvärv av samtliga aktier i bolaget.

Snemyr Betongsprøyting grundades 1979 och omsatte under 2021 cirka 80 MNOK med mycket god lönsamhet. Bolaget har drygt 10 medarbetare och tillhandahåller tjänster inom betongsprutning. Verksamheten utgår från den administrativa och logistiska basen i Kristiansand men bolaget åtar sig uppdrag i hela Norge. Bolaget konsolideras i Berg Norge per den 30 september 2022.

”Vi är mycket glada över att tillträda förvärvet av Snemyr Betongsprøyting. Nu kan vi fortsätta utveckla vårt samarbete och tillsammans stärka vår marknadsposition i Norge, där vi ser stora satsningar både inom ny och befintlig infrastruktur framöver”, säger Andreas Christoffersso, VD Nordisk Bergteknik.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 september 2022 klockan 13:00 CEST.

För ytterligare information kontakta:

Victor Örn, VD Pegroco Invest AB, e-post: victor@pegrocoinvest.com , tel: 070-863 64 01

Om Pegroco

Pegroco Invest AB (pegrocoinvest.com) är ett investeringsbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Pegrocos preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm.

Erik Penser Bank AB är Pegrocos Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm, e-post: certifiedadviser@penser.se, Tel: 08-463 83 00.

Datum
Tags

30 september – 2022
NyhetPressmeddelandeNordisk Bergteknik