Navigo

navigo logo

Pegrocos innehav Nordisk Bergteknik tillträder förvärvet av Power Mining

Pegrocos innehav Nordisk Bergteknik tillträder per idag den 27 februari Power Mining. Nordisk Bergteknik annonserade den 22 december att en avtalsförklaring ingåtts avseende förvärv av samtliga aktier i bolaget.

Power Mining, baserat i Kajana i Finland, omsätter cirka 160 MSEK på årsbasis, med en EBIT-marginal som under det senaste räkenskapsåret var mycket stark och uppgick till cirka 20%. Bolaget bedriver verksamhet både i Finland och Sverige och är en komplett leverantör inom underjords- och tunnelarbeten och har idag omkring 45 medarbetare. Bolagets uppdragsgivare återfinns framför allt inom infrastrukturområdet samt inom gruvindustrin. Bolaget konsolideras i Berg Sverige per den 28 februari 2023 och bedöms bidra med i storleksordningen 0,50 kronor i resultat per aktie på årsbasis.

”Genom förvärvet av Power Mining etablerar vi oss nu på en ny geografisk marknad samtidigt som vi stärker koncernens erbjudande, inte minst mot gruvindustrin. Power Mining är ett välskött och mycket lönsamt bolag med specialistkunskap inom sin disciplin. Vi ser fram mot att påbörja vårt samarbete och genomföra nya projekt tillsammans”, säger Andreas Christoffersson, VD Nordisk Bergteknik.

Förvärvet kommer att finansieras via egen kassa, befintligt kreditutrymme och säljarrevers samtidigt som delar av köpeskillingen kommer återinvesteras genom köp av aktier i Nordisk Bergteknik, varvid bolagets nuvarande ägare blir långsiktiga ägare i Nordisk Bergteknik

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 februari 2023 klockan 13:00 CET.

För ytterligare information, kontakta: 
Victor Örn, VD Pegroco Invest AB, e-post: victor@pegrocoinvest.com , tel: 070-863 64 01

Om Pegroco Invest AB 
Pegroco (www.pegrocoinvest.com) är ett investeringsbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Pegrocos preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm. Erik Penser Bank AB är Pegrocos Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market Stockholm.

Datum
Tags

27 februari – 2023
Nordisk BergteknikNyhetPressmeddelande