Navigo

navigo logo

Pegrocos investering i Mechanum slutförd

Pressmeddelande den 30 december 2016

Pegroco Invest AB (publ) har idag slutfört det förvärv av 35 procent av aktierna i Mechanum Sverige AB på de villkor som informerades om 1 december 2016. Mechanum är en ledande auktoriserad, oberoende märkesverkstad i Malmö och Göteborg för bilmärken som Volvo, VW, Audi, Ford, BMW, Mercedes och Opel.

Mechanum erbjuder service och reparationer för de ledande bilmärkena i Sverige. Mechanum är auktoriserade för bilmärken motsvarande över 65 procent av den svenska bilpopulationen. Mechanum erbjuder all service, underhåll och skadereparationer enligt biltillverkarens specifikationer och kundens krav samt en rad andra tilläggstjänster. Bolaget har 220 kvalificerade medarbetare och har sitt säte i Mölndal. Mechanum har idag en omsättning på drygt 300 miljoner kronor och levererar innevarande år en svagt positiv rörelsemarginal.

”Mechanum är ett innovativt och välskött bolag med en stark position på marknaden i Malmö och Göteborg. Kundbasen är stor och trogen med över 55 000 besökare per år. Pegroco kommer tillsammans med ledningen fortsätta stärka bolagets erbjudande och utveckla nya attraktiva produkter och tjänster. Vi kommer tillsammans med övriga ägare i bolaget att verka för en expansion av företaget både geografiskt och innehållsmässigt ”, säger Thomas Brue, VD Pegroco Invest.

”Med Pegroco som delägare kan vi ta nästa steg i vår utveckling. Nu skapas möjligheter att vässa såväl erbjudande som interna processer – allt i syfte att ytterligare förstärka kundnöjdhet och lönsamhet.” säger Mechanums VD Mikael Rasmusson.

Pegrocos initiala köpeskilling för aktierna uppgår till kontant 2,0 miljoner kronor samt 111 972 stamaktier i Pegroco via apportemission, till kursen 23 kronor per aktie. Vidare tecknar Pegroco aktier för 4,8 miljoner kronor i en nyemission om totalt 15,3 miljoner kronor. Pegroco övertar vederlagsfritt Alipes lämnade villkorat aktieägartillskott till Mechanum om 2,7 Mkr. Pegrocos totala ägande i Mechanum efter transaktionerna beräknas uppgå till cirka 35 procent.

Om Pegroco

Pegroco Invest AB (publ) (www.pegrocoinvest.com) är ett investmentbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Pegroco söker främst efter verksamheter med en etablerad marknadsposition och gärna sådana där det finns ett behov av att genomföra större förändringar. Det kan till exempel vara när ledningen vill genomföra ett utköp från huvudägaren, när företaget står inför ett generationsskifte eller när entreprenören vill expandera bolaget till nästa steg i utvecklingen men inte har nödvändiga resurser. I Pegrocos portfölj finns nu ett femtontal innehav. Pegrocos preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Stockholm.

För ytterligare information

Kontakta: Thomas Brue, VD Pegroco Invest AB (publ), epost: thomas@pegrocoinvest.com, tel: 070-2702141.

Erik Penser Bank AB är Pegrocos Certified Adviser på Nasdaq First North Stockholm.

Datum
Tags

30 december – 2016                       NyhetPressmeddelandeMechanum