Navigo

Pegrocos portföljbolag Alelion erhåller sin största order hittills

Pressmeddelande den 10 juni 2021

Pegrocos portföljbolag Alelion och Kalmar har tecknat ett leveransavtal avseende utveckling och produktion av högspänningsbatterisystem till ett värde om 53 MSEK under en period av fyra år.

Alelion Energy Systems, som utvecklar och tillverkar kundanpassade batterisystem baserade på litiumjonteknik för att ersätta fossila bränslen eller blybatterier i olika typer av specialfordon, har tecknat sitt hittills största avtal med Kalmar, till ett värde om 53 MSEK under en fyraårsperiod. Kalmar, som är en del av Cargotec-koncernen, erbjuder ett brett utbud av miljöeffektiva lösningar och tjänster för lasthantering till hamnar, terminaler, distributionscentraler och tung industri över hela världen.

”…Kalmars ambition är att ha ett helt elektriskt sortiment och Alelion är en del av den resan när det gäller att utveckla och leverera lösningar till våra gaffeltruckar”, säger Stefan Hultqvist, VP Forklift Trucks Kalmar. 

”Detta engagemang från Kalmar markerar nästa steg framåt för Alelions fokuserade strategi för att möjliggöra pågående elektrifiering av specialfordon. Dessutom stärker det vår position inom segmentet specialfordon för hamnar, flygplatser och logistiklösningar, säger Åsa Nordström”, VD för Alelion Energy Systems.

Om Alelion Energy Systems AB (publ)
Alelion tillverkar kundanpassade batterisystem baserade på litiumjonteknologi. Alelion hjälper sina kunder att lyckas med elektrifiering av industrifordon och växla över till en mer hållbar energianvändning. Med effektiva lösningar, en automatiserad produktion och en energigivande attityd, strävar Alelion ständigt framåt, för en bättre morgondag. Alelion har sitt huvudkontor i Göteborg. Alelions största ägare är Fouriertransform, Blomqvist Listed Sustainability och Pegroco Holding. Bolagets aktie (ALELIO) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm.

Om Pegroco Invest AB
Pegroco Invest (www.pegrocoinvest.com) är ett investeringsbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädevis i Sverige. Pegroco har idag 7 huvudsakliga innehav. Pegrocos preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Stockholm.

För ytterligare information, kontakta: Victor Örn, VD Pegroco Invest AB (publ), epost: victor@pegrocoinvest.com, tel: 070-8636401.

Erik Penser Bank AB är Pegrocos Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm.

Datum
Tags

10 juni- 2021
NyhetPressmedelandeAlelion