Navigo

Pegrocos portföljbolag eSite Power Systems genomför riktad nyemission

Pressmeddelande den 19 juli 2021
Pegrocos portföljbolag eSite Power Systems (”eSite”) har genomfört en riktad nyemission om totalt 12,9 MSEK. Emissionslikviden kommer användas till fortsatt expansion av eSite genom förstärkt försäljningsorganisation, ökad marknadsföring och fortsatt utveckling av nya produkter.

eSite Power Systems, med huvudkontor i Lidköping, är ett svenskt teknologiföretag specialiserat på gröna kraftförsörjningssystem för telekomsiter. Produkterna, som använder solenergi som energikälla, är både underhållsfria och extremt driftsäkra. eSite är idag marknadsledande inom sitt område med gröna kraftsystem som möjliggör en hållbar grön energiinfrastruktur i de mest krävande miljöerna.

Likviden från nyemissionen kommer bland annat att användas till att förstärka försäljningsorganisationen, öka marknadsföringsaktiviteter samt utveckling av nya och befintliga produkter. Bolaget ser ett stort intresse både från huvudmarknaden i Mellanöstern och Afrika, men även från andra marknader, till exempel i Latinamerika.

– Jag vill välkomna våra nya ägare och tillsammans med dem och våra befintliga ägare fortsätta vår expansion. Vi har nu möjligheten att expandera snabbare och lättare nå ut på marknaden och jag ser fram emot att snart kunna välkomna nya medarbetare till eSite-familjen, säger Mattias Karlsson, VD, eSite Power Systems.

– eSites marknadserbjudande ligger väl i tiden med sitt fokus på gröna och hållbara lösningar vilka dessutom är särskilt användbara i tillväxtländer runtom i världen. Vi tror väldigt mycket på eSites potential och ser fram emot att fortsätta stötta bolaget i sin utveckling, säger Joakim Winggren, vice VD och ägaransvarig på Pegroco Invest, huvudägare i eSite.

Den riktade nyemissionen av 24 063 aktier till en teckningskurs om 535 kronor per aktie tillför eSite totalt 12,9 MSEK. Aktierna tecknades bland annat av nuvarande ägarna Pegroco Invest AB (via Clean Invest AB) och Jula Miljö & Energi AB vid sidan av nytillkomna ägare såsom Sustainion Group AB.

Pegroco investerar totalt 2,0 MSEK i nyemissionen fördelat på 1,5 MSEK i kapital samt 0,5 MSEK från befintlig aktiekonvertibel. Pegrocos ägarandel efter investeringen uppgår till 54,8%.

För mer information, kontakta:
Joakim Winggren, ägaransvarig eSite Power Systems och vice VD Pegroco Invest AB, e-post: joakim@pegrocoinvest.com, Tel: 0706-373437

Victor Örn, VD, Pegroco Invest AB, e-post: victor@pegrocoinvest.com, Tel: 0708-63 64 01

Om eSite Power Systems
eSite Power Systems är ett svenskt teknologiföretag som är specialiserat på kraftförsörjningssystem för telekomsiter. Med över 15 års erfarenhet i att designa och bygga sin prisbelönta eSite™ lösning så är eSite Power Systems marknadsledande inom sitt område och har öppnat vägen för utrullning av hållbar grön energiinfrastruktur i Afrika och Asien. eSite Power Systems har huvudkontor i Sverige och kontor i Dubai, Nigeria och Sydafrika.

Om Pegroco Invest AB
Pegroco Invest (www.pegrocoinvest.com) är ett investeringsbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädevis i Sverige. Pegroco har idag 7 huvudsakliga innehav. Pegrocos preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Stockholm.

Erik Penser Bank AB är Pegrocos Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm.

Datum
Tags

19 juli – 2021
NyhetPressmedelande