Navigo

navigo logo

Pegrocos portföljbolag Flexenclosure avser att genomföra listning på Nasdaq First North

11 maj 2016

Flexenclosure AB (publ), ett ledande miljöteknikföretag som verkar på snabbväxande marknader i tillväxtländer, offentliggör idag sin avsikt att genomföra en listning på Nasdaq First North Stockholm och i samband med detta genomföra ett erbjudande att teckna aktier i bolaget riktat till institutionella investerare och allmänheten i Sverige. 

Flexenclosure utvecklar och säljer prefabricerade datacenter och intelligenta hybridkraftsystem mot IT- och telekomindustrin i tillväxtländer. Bolaget tillhandahåller system som är helt integrerade, modulära, tillförlitliga, möjliga att anpassa efter lokala förutsättningar och snabba att installera.

”Vi har varit aktiva ägare i Flexenclosure i snart tio år och kommer även att fortsätta att vara långsiktiga ägare. Vi ser en mycket spännande framtid för bolaget inom energi- och ICT-sektorerna som växer mycket snabbt” säger Pegrocos VD Thomas Brue.

”Flexenclosure tillgodoser ett starkt växande behov av data- och telekommunikation i tillväxtländer med begränsad infrastruktur. Med de produkter som vi har utvecklat och den kundbas vi byggt upp är Flexenclosure väl positionerat för tillväxt. Genom noteringen stärker vi vår förmåga att växa och skapa långsiktigt värde för aktieägarna”, säger Flexenclosures VD David King.

”Som ett ledande miljöteknikföretag som adresserar behovet av el och data i tillväxtländer har Flexenclosure en attraktiv position. Med de framgångar bolaget nått både i sin teknik och för verksamheten är jag övertygad om att Flexenclosure framgångsrikt kommer nå nästa steg i sin utveckling i en noterad miljö”, säger Jan Roxendal, styrelseordförande i Flexenclosure.

Vid listningen planeras en nyemission på ca 250 MSEK som i första hand ska användas för att finansiera bolagets snabba tillväxt. Befintliga investerare och en styrelseledamots investmentbolag har förbundit sig att teckna upp till ca 20 procent av nyemissionen. Inga av de nuvarande ägarna säljer några aktier i samband med listningen.

Ytterligare detaljer avseende det planerade erbjudandet kommer att presenteras vid ett senare tillfälle.

Pareto Securities är finansiell rådgivare.

Flexenclosure i korthet

Flexenclosure är ett svenskt miljöteknikföretag som utvecklar och säljer innovativa produkter på några av världens snabbast växande marknader i Afrika, Asien och Latinamerika. Bolaget har etablerat en ledande position på marknaden för hybridkraftsystem till basstationer och på marknaden för prefabricerade modulära datacenter – två stora och snabbt växande marknadssegment. I kundbasen finns flera stora multinationella företag såsom IHS Towers, Millicom, MTN och Vodacom.

Flexenclosure har två produktlinjer, eSite hybridkraftsystem till basstationer och eCentre prefabricerade modulära datacenterbyggnader. Produkterna är designade för tillväxtländers specifika krav och utmaningar. Med båda produktlinjerna har Flexenclosure visat sin förmåga att leverera stora projekt i svåra miljöer och utmanande geografiska områden, såsom i Angola, Myanmar, Nigeria, Sierra Leone och Tchad. Nyckelfärdiga lösningar gör det möjligt för Flexenclosure att leverera snabbt, effektivt och till låg kostnad.

 Svenskt högteknologiföretag 

  • Huvudkontor i Stockholm
  • Produktutveckling och monteringsanläggning i Vara
  • Kundsupport i Myanmar och Nigeria
  • Försäljningskontor i Malaysia, Mexiko, Myanmar, Nigeria och Sydafrika

 

 

Två produkter; eSite och eCentre

  • eSite är ett hybridkraftsystem för basstationer (även kallade telekommaster eller telekomtorn) i områden som helt saknar eller har dåliga elnät, vilket sänker dieselkostnaderna med upp till 90 procent
  • eCentre är ett prefabricerat datacenter som är energieffektivt, enkelt kan byggas ut och kan uppföras på upp till en tredjedel av tiden för traditionella datacenter

 

 

Nyckeltal 

  • > 2 900 eSites och 37 eCenter sålda till ca 20 länder
  • Intäkterna under Q1 2016 ökade till 104,7 MSEK från 28,3 MSEK Q1 2015 och jämfört med 220 MSEK för helåret 2015
  • Orderingången under 2015 var 300 MSEK, en ökning med 12 procent från 2014. Orderboken uppgick till 212 MSEK vid årsskiftet 2015/2016

 

 

Finansiella mål 

  • På medellång sikt ska Flexenclosure ha en årlig försäljningstillväxt överstigande 15 procent och en rörelsemarginal överstigande 10 procent 

 

 

Om Pegroco:

Pegroco Invest (www.pegrocoinvest.com) är ett investmentbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Pegroco söker främst efter verksamheter med en etablerad marknadsposition och gärna sådana där det finns ett behov av att genomföra större förändringar. Det kan till exempel vara när ledningen vill genomföra ett utköp från huvudägaren, när företaget står inför ett generationsskifte eller när entreprenören vill expandera bolaget till nästa steg i utvecklingen men inte har nödvändiga resurser. Pegroco, vars preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Stockholm, har idag sju innehav.

För ytterligare information

Kontakta: Thomas Brue, VD Pegroco Invest AB (publ), epost: thomas@pegrocoinvest.com, tel: 070-2702141.

Consensus Asset Management AB är Pegrocos Certified Adviser på Nasdaq First North Stockholm.

Datum
Tags

11 maj – 2016                                         Pressmeddelande