Navigo

Pegrocos portföljbolag Flexenclosure har erhållit utvecklingslån av Europeiska Investmentbanken om EUR 10 M

Pressmeddelande den 15 december 2017

Pegroco Invests dotterbolag Flexenclosure AB (publ) har erhållit ett lån på EUR 10 M av den Europeiska Investmentbanken, EIB. Pengarna skall användas för att stödja företagets utveckling och tillväxt inom pre-fabricerade datacenter samt kraftförsörjningssystem för basstationer. I sin motivering konstaterar EIB att Flexenclosure med sina produkter är extremt väl positionerat för att kunna dra nytta av det stadigt ökande globala behovet av databehandling och tillförlitlig internetuppkoppling. 

Lånet till Flexenclosure har gjorts möjligt genom den Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi) som syftar till att stimulera långsiktig ekonomisk tillväxt och konkurrenskraft inom EU. Pengarna ska användas för att stödja Flexenclosures fortsatta forskning och utveckling samt tillväxtstrategi för bolagets pre-fabricerade och modulbaserade datacenter eCentre™ och det intelligenta kraftförsörjningssystemet eSite™.

”Vi fortsätter med vårt långsiktiga aktiva arbete med att bygga Flexenclosure. Bolaget är ett av de större i den del av vår portfölj som består av tillväxtbolag. Detta lån utgör ett en mycket viktig kvalitetsstämpel både på bolagets produkter och den tillväxtstrategi som vi utvecklat”, säger Thomas Brue, VD på Pegroco. Pegroco är största ägare i Flexenclosure med en ägarandel på drygt 44 procent.

Mobiltelefoni, uppkopplade fordon, e-handel, finansiella transaktioner och det växande antalet uppkopplade prylar (Internet of Things), resulterar i en stadigt ökad mängd data som måste hanteras allt närmre de människor som genererar och använder den. Att tillhandahålla stabil internetuppkoppling och databehandling på allt fler platser har därför fått en ökande betydelse för ekonomisk tillväxt, inte minst i utvecklingsländerna, och behoven ökar även på de mest avlägsna och svåråtkomliga ställen. Flexenclosure är med sina pre-fabricerade datacenter eCentre, och det intelligenta kraftförsörjningssystemet eSite, som specialdesignats för att klara att förse basstationer med ström på de mest svårtillgängliga platser, enligt EIB mycket väl positionerat för att både bidra till och dra nytta av denna utveckling.

Flexenclosure tillverkar sina produkter i Vara och exporterar dem över stora delar av världen. Bolaget har nyligen vunnit ordrar för att bygga fem stora datacenter i Sydamerika och fått en genombrottsorder på upp till 20 edge datacenter i Australien. Sedan tidigare har man levererat kraftförsörjningssystem till ett stort antal mobilmaster och basstationer i Afrika och Asien.

Länk till pressmeddelande från EIB/Flexenclosure

Om Pegroco
Pegroco Invest (www.pegrocoinvest.com) är ett investeringsbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Pegroco har idag 12 innehav. Pegrocos preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Stockholm.

För ytterligare information, kontakta: Thomas Brue, VD Pegroco Invest AB (publ), epost: thomas@pegrocoinvest.com, tel: 070-2702141.

Erik Penser Bank AB är Pegrocos Certified Adviser på Nasdaq First North Stockholm.

Datum
Tags

15 december – 2017                             NyhetPressmeddelande