Pressmeddelande den 4 december 2017

Pegrocos portföljbolag Flexenclosure, har ingått ett strategiskt partnerskap med det Australiensiska telekommunikationsbolaget Virtutel. Avsikten är att tillsammans bygga upp till 20 datacenter i Australien över en period på tre år.

Efterfrågan på datacenter ökar kraftigt i världen till följd av den tekniska utvecklingen som innebär att det krävs allt mer och snabbare bearbetning av data på allt fler platser runt om i samhället. I syfte att komma närmare användarna etablerar nu datacenteroperatörerna mindre och mer lokala så kallade edge-datacenter. Detta utgöra en stor exportmöjlighet för tillverkare som Flexenclosure.

Flexenclosure och Virtutel har tecknat ett avtal om att bygga det första av datacentren i Albury, New South Wales. Virtutels strategi är att etablera ett landsomfattande nätverk av sammanlänkade, operatörsoberoende edge-datacenter för IT-infrastruktur i mindre städer, för att därigenom erhålla snabbare svarstider för IT-applikationer samt att erbjuda en plattform för nya teknologier såsom Internet Of Things (IOT) och självkörande fordon.

”Vi valde Flexenclosure på grund av deras långa erfarenhet av att bygga prefabricerade datacenter i krävande miljöer och deras flexibilitet när det gäller att leverera en design precis efter våra önskemål,” säger David Allen, CEO, Virtutel. ”Vi är övertygade om att Flexenclosure är rätt partner för denna landsomfattande utrullning av IT-infrastruktur i Australien.”

Flexenclosures moderna, prefabricerade datacenter, som marknadsförs under varumärket eCentre®, är designade efter kundens behov och certifieras enligt Uptime Institute Tier III. Designen är standardiserad för alla Virtutels edge-datacenter vilket kommer att ge betydande driftsmässiga fördelar inom kraftsystem, kylsystem och löpande drift och underhåll.

”Vi är mycket nöjda med att etablera detta strategiska partnerskap med Virtutel och entusiastiska över att vara en del av deras vision för ett landsomfattande nätverk av edge-datacenter i Australien,” säger David King, CEO, Flexenclosure. ”Vi är redan etablerade med eCentre i Sydamerika och i Afrika. Detta innebär även att vi etablerar oss på en ny kontinent och ytterligare utökar vår marknad.”

Om Flexenclosure

Flexenclosure erbjuder hållbara hårdvarulösningar för internetinfrastruktur och övervakningssystem för ICT-industrin (Information and Communications Technology). Företaget tillhandahåller integrerade, modulbaserade och fabrikstestade system som är tillförlitliga och anpassningsbara till lokala förutsättningar samt snabba att montera och installera.

Bolaget har produktion i Vara och huvudkontor i Stockholm. Bolaget har också kontor i Malaysia, Mexico, Myanmar och Nigeria. Bland kunderna finns ACS, Airtel, Apollo Towers, IHS Towers, Millicom, Vodacom och Zain.

Se även: www.flexenclosure.com

Om Pegroco

Pegroco Invest (www.pegrocoinvest.com) är ett investeringsbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Pegroco har idag 12 portföljinnehav. Pegrocos preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Stockholm.

För ytterligare information

David King, CEO, Flexenclosure AB (publ), Phone: +46 (510) 427 000, e-mail: david.king@flexenclosure.com

Thomas Brue, VD Pegroco Invest AB (publ), e-mail: thomas@pegrocoinvest.com, tel: +46 702 702141.

Erik Penser Bank AB är Pegrocos Certified Adviser på Nasdaq First North Stockholm.

 Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 december  2017 kl 14.30  CET