Navigo

navigo logo

Pegrocos portföljbolag Nordic Lift breddar verksamheten och förvärvar Globus TT AB

Pressmeddelande 23 mars 2021

Pegrocos portföljbolag inom hissverksamhet fortsätter sin expansion och förvärvar Globus TT AB i Nyköping (”Globus TT”). Genom förvärvet breddar Nordic Lift sin verksamhet mot segmentet tillgänglighetsanpassade hissar. Samtidigt stärker koncernen sin geografiska närvaro på marknaden.

Globus TT AB, med huvudkontor i Svalsta utanför Nyköping, är en ledande hissleverantör framförallt inom tillgänglighetsanpassade plattforms- och trapphissar. Bolaget har sedan slutet av sjuttiotalet både tillverkat, utvecklat och levererat hissar i hela Sverige. Globus TT omsätter ca 49 MSEK på årsbasis med en EBITDA på 2,6 MSEK.

  • Vi är väldigt glada över möjligheten att förvärva Globus TT, en välrenommerad aktör i branschen. Förvärvet är intressant ur flera aspekter, dels bolagets inriktning mot ökad tillgänglighet, men också Globus modulbaserade installationslösningar och deras tydligt gröna inriktning mot hållbara hisslösningar. Nordic Lift får med förvärvet ett bredare produkterbjudande samtidigt som vi stärker vår geografiska kundnärvaro, säger Mats Gustafsson, VD i Nordic Lift.
  • Bolagets inriktning med lösningar för ökad tillgänglighet kompletterar Nordic Lifts marknadserbjudande väl. Vår population av äldre i samhället förväntas kraftigt öka i andel kommande år, tillgänglighetsanpassade lösningar för bostäder och lokaler kommer bli en alltmer aktuellt fråga. Genom förvärvet förstärker även Pegroco sitt engagemang i den samhällsomvandling som sker, säger Joakim Winggren, vice VD och ägaransvarig på Pegroco Invest, huvudägare i Nordic Lift.
  • Kombinationen av våra bolag skapar en stark plattform för framtida utveckling. Vi är glada över att bli en del av Nordic Lift, nu får vi möjlighet att tillsammans bredda vårt kunderbjudande och tillgängliggöra vår kompetens till fler kunder och nya marknadsområden, säger Torbjörn Tallberg, VD i Globus TT.

Nordic Lift förvärvar 100% av aktierna i Globus TT. Köpeskillingen uppgår till 10,9 MSEK, med avtal om tilläggsköpeskillingar baserat på framtida resultat de kommande två åren, varvid dagens ägare också blir ägare i Nordic Lift. Tillträde väntas ske i början på april.

För mer information, kontakta:

Joakim Winggren, ägaransvarig Nordic Lift och vice VD Pegroco Invest AB, e-post: joakim@pegrocoinvest.com, Tel: 0706-373437

Victor Örn, VD, Pegroco Invest AB, e-post: victor@pegrocoinvest.com, Tel: 0708-63 64 01.

Om Pegroco
Pegroco (www.pegrocoinvest.com) är ett investeringsbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Pegroco har idag sju huvudsakliga innehav. Pegrocos preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm.Erik Penser Bank AB är Pegrocos Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm. Tel: 08-463 83 00, e-post: certifiedadviser@penser.se.

Datum
Tags

23 mars- 2021                  NyhetPressmeddelande