Navigo

Pegrocos portföljbolag Nordic MRO genomför nyemission och expanderar verksamheten till Italien och Estland

Pressmeddelande den 6 november 2017

Pegroco Invest har deltagit i en nyemission i form av konvertibler i portföljbolaget Nordic MRO. Genom emissionen tillfördes bolaget totalt 7 Mkr varav Pegroco tecknade sig för 4 Mkr. Nordic MRO tillhandahåller kvalificerade flygbolagstjänster och expanderar nu ytterligare genom att etablera verksamhet även i Verona, Genoa och Tallin samt förstärka sin närvaro i Köpenhamn.

Pegroco Invest AB är Nordic MRO:s enskilt största ägare och erhåller efter emissionen och en konvertering av konvertibler, en ägarandel om 43,5 % (37,5 %). Nordic MRO inledde sin verksamhet i Norden men har sedan expanderat genom att även etablera sig i Italien.

Nu expanderar bolaget ytterligare genom att utöka sitt supportnät för underhåll av trafikflygplan på nya linjestationer i Verona och Genoa i Italien samt i Tallin, Estland. Samtidigt utökar och förstärker bolaget sin verksamhet i Köpenhamn kraftigt.

”Det här kommer att ytterligare stärka vårt fotfäste i Europa och ge våra kunder ett ännu mer attraktivt erbjudande”, säger Jasmin Ridzic, Line Maintenance Manager på Nordic MRO.

I veckan meddelade Nordic MRO också att Finn Johnsson valts till ny ordförande i bolaget. Johnsson har ett mångårigt förflutet som styrelseproffs i svenska och internationella bolag och har bland annat varit styrelseordförande för Sveriges största företag, AB Volvo.

Om Nordic MRO

Nordic MRO är en EASA-certifierad leverantör av flygbolagstjänster med huvudkontor i Stockholm. Koncernen verkar enligt EASA Part 145 och Part M-certifikat och har dotterbolag / linjestationer på alla huvudorter i Norden jämte 4 stationer i Italien och en i Estland.

För ytterligare information om Nordic MRO, vänligen kontakta:

Juha Heikkinen, vd, epost: juha.heikkinen@nordicmro.com

Telefon: +46 (0) 722 99 42 29

Webpage: www.nordicmro.com

Om Pegroco

Pegroco Invest (www.pegrocoinvest.com) är ett investeringsbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Pegroco har idag 12 innehav. Pegrocos preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Stockholm.

För ytterligare information om Pegroco Invest, vänligen kontakta:

Thomas Brue, VD Pegroco Invest AB (publ), epost: thomas@pegrocoinvest.com, tel: 070-2702141.

Erik Penser Bank AB är Pegrocos Certified Adviser på Nasdaq First North Stockholm.

Datum
Tags

6 november – 2017                             NyhetPressmeddelande