Navigo

navigo logo

Pegrocos portföljbolag Nordisk Bergteknik anlitas till vindkraftsprojektet Twin Peaks i Västernorrland

Pressmeddelande 2021-11-15

Pegrocos portföljbolag Nordisk Bergteknik har anlitats till vindkraftsprojektet Twin Peaks i Västernorrland där 39 verk ska driftsättas i början av 2024. Projektet går i linje med Nordisk Bergtekniks ambition att ta en aktiv roll i den gröna samhällsomvandling som sker, inte minst i takt med att behovet av förnybar elproduktion ständigt ökar.

Nordisk Bergteknik har fått i uppdrag att förbereda terrängen i projektet Twin Peaks, vilket innebär borrning och losshållning av berg för vägar och vindkraftsfundament. Projektet består av två delområden, Ranasjö och Salsjö som ligger på 15 kilometers avstånd från varandra och turbinerna kommer att fördelas med 25 och 14 stycken i respektive park. Nordisk Bergtekniks uppdrag beräknas starta i slutet på november 2021 och pågå in på andra halvåret 2022.

”Det är väldigt glädjande att snart påbörja arbetet med Twin Peaks vindkraftspark. Vårt deltagande i projektet går helt i linje med vår ambition om att vara med och ta en aktiv roll i den intensifierade gröna samhällsomvandling som sker. Vi har en modern maskinpark och ett tydligt fokus på hållbarhetsarbetet, vilket leder till allt fler affärsmöjligheter”, säger Andreas Christoffersson, VD Nordisk Bergteknik.

Nordisk Bergteknik har anlitats av Stenger & Ibsen som är utförare åt projektören Arise, en av Sveriges ledande aktörer inom förnybar energi. För investeringen står brittiska fondbolaget The Renewable Infrastructure Group, även kallat TRIG, samt fondförvaltaren Infrared Capital Partners.

Om Nordisk Bergteknik

Nordisk Bergteknik har en tydligt expansiv tillväxtstrategi med målet att bidra till utvecklingen av framtidens hållbara samhälle. Våra bolag är specialister inom berghantering och grundläggning som med känsla och kompetens kombinerar varje uppdragsgivares behov med naturens förutsättningar. Att i ett tidigt skede vara med och bygga moderna samhällsfunktioner är vår vardag, vår hemmaplan och vår framtid.

Ledande branschkompetens

Inom våra koncernbolag finns erfarenhet som sträcker sig tillbaka ända till 1960-talet. Basen är kunskap, kompetens och trygghet med en ständig strävan efter att utföra uppdragen till mycket hög kvalitet och säkerhet. Vi är vana vid alla sorters miljöer och arbetar i både mindre uppdrag och stora projekt. Vi erbjuder tjänster både ovan och under jord. Inom våra bolag arbetas ständigt med utrustning, verktyg, maskiner och fordon. Vi strävar efter att ha en välunderhållen och modern flotta för att hålla arbetsmiljön och driftsäkerheten i topp.

För mer information, vänligen kontakta

Victor Örn, VD, Pegroco Invest, e-post: victor@pegrocoinvest.com, tel: 070-863 64 01.

Om Pegroco

Pegroco (www.pegrocoinvest.com) är ett investeringsbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Pegroco har idag sju huvudsakliga innehav. Pegrocos preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm.

Erik Penser Bank AB är Pegrocos Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm. Tel: 08-463 83 00, e-post: certifiedadviser@penser.se

 

Datum
Tags

15 november – 2021    NyhetPressmeddelande, Nordisk Bergteknik