Navigo

navigo logo

Pegrocos portföljbolag Nordisk Bergteknik expanderar i Norge genom att förvärva Visinor AS

Pressmeddelande den 24 augusti 2020

Koncernen Nordisk Bergteknik har träffat avtal om köp av 60 % av aktierna i bergssäkrings- och betongrehabiliteringsbolaget Visinor AS i Bjerkvik, Norge. Med köpet stärker Nordisk Bergteknik sin närvaro på den norska marknaden och fortsätter sin expansiva strategi.

Visinor AS är en av Norges ledande aktörer inom bergssäkring och betongrehabilitering av broar, kajer och byggnader. Visinor har spetskompetens inom området och utför alla typer av säkringsarbeten såsom hängning av nät, bultning och skydd mot stenras längs vägar och byggnader.

Företaget är med sina 25 år i branschen och 95 anställda väletablerade på den norska marknaden. Huvudkontoret ligger i Bjerkvik i Nordland men bolaget har även avdelningskontor i Kristiansand. Verksamheten omsätter totalt cirka 176 miljoner norska kronor.

– Vi är väldigt glada över möjligheten att förvärva Visinor AS. Det är ett väl ansett bolag med lång erfarenhet och en mycket kompetent ledning med högt kvalificerade medarbetare. Förvärvet kompletterar vårt erbjudande som helhetsleverantör och tillför specialistkunskap inom betongrenovering. Vi stärker dessutom vår geografiska närvaro i norra Norge vilket är väldigt positivt, säger Oddbjørn Røed, Affärsområdeschef berghantering och Norgechef för Nordisk Bergteknik.

– Det är vanligt att både grundläggning och berghantering efterfrågas i våra uppdrag, så det här ger oss ett bredare erbjudande. Vi får möjlighet att utvecklas med varandras olika och kompletterande kompetenser, samtidigt som det blir lättare att tillgängliggöra vår expertis geografiskt till både fler norska och svenska kunder, säger Patrik Bones Olsen, VD för Visinor AS.

Visinor AS kommer att ingå i koncernen Nordisk Bergteknik från och med den 1 oktober 2020. Nordisk Bergteknik förvärvar 60% av aktierna i Visinor för 30 MNOK med en option om att förvärva ytterligare 40% inom loppet av tre år. Köpeskillingen består av dels av en kontantdel och en återinvestering i Nordisk Bergteknik AB i form av aktier. Bergteknik erhåller även en option att förvärva resterande 40 % inom tre år.

För ytterligare information, kontakta:
Oddbjørn Røed, Norgechef, e-post: Oddbjorn.Roed@vestfold-fjellboring.no, tel: +47 913 81 809

Johan Lundqvist, CFO, e-post: johan.lundqvist@bergteknik.se, tel: +46 76-392 7121.

Om Nordisk Bergteknik
Nordisk Bergteknik är en koncern i stark tillväxt med verksamhet inom berghantering och grundläggning, där huvudområden inkluderar borrning, sprängning, bergförstärkning, betongrehabilitering, pålning, spontning och grundförstärkning. Koncernens dotterbolag är idag främst verksamma i Sverige och Norge.

Om Pegroco
Pegroco Invest (www.pegrocoinvest.com) är ett investeringsbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Pegroco har idag 10 innehav. Pegrocos preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm.

För ytterligare information om Pegroco kontakta: Victor Örn, VD Pegroco Invest AB, e-post: victor@pegrocoinvest.com, Tel: 0708-636401.

Erik Penser Bank AB är Pegrocos Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Stockholm. Tel: 08-463 83 00, e-post: certifiedadviser@penser.se.

Denna information är sådan information som Pegroco Invest AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 augusti 2020 kl. 11.30 CET.

Datum
Tags

24 augusti – 2020         NyhetPressmeddelande, Nordisk Bergteknik