Navigo

navigo logo

Pegrocos portföljbolag Nordisk Bergteknik tillträder förvärven av Grundia och S Blomquist

Pressmeddelande den 1 juni 2021

Pegrocos portföljbolag Nordisk Bergteknik har, som tidigare kommunicerats, tecknat avtal avseende förvärv av samtliga aktier i de två bolagen Grundia samt S Blomquist Entreprenad och de båda bolagen har nu tillträtts. Genom förvärven fortsätter Nordisk Bergteknik att stärka sin position och närvaro, inte minst i Västra Götaland, med ambitionen att vara en strategisk partner i valda nischer på marknaden för anläggnings- och entreprenadtjänster inom infrastruktur.

Grundia, som omsätter cirka 120 Mkr på årsbasis, är specialister inom två områden – diverse grundläggningsarbeten på entreprenad samt grundförstärkning av befintliga fastigheter. Bolagets uppdragsgivare återfinns bland offentlig förvaltning, inom industrin samt bland kommersiella och privata fastighetsägare. Grundia arbetar över hela Sverige och med utgångspunkt i Västra Götaland. I samarbete med olika partners tillhandahåller bolaget även tjänster för schakt- och dräneringsarbeten, injekteringar och bergförstärkningar.

S Blomquist Entreprenad, som är baserat i norra Göteborg, omsätter omkring 75 Mkr kronor på årsbasis. Bolaget är med sina närmare 20 år i branschen väletablerade på den lokala marknaden som en efterfrågad partner i större infrastrukturprojekt.

– Nordisk Bergteknik har tagit och avser ta en aktiv roll i den pågående konsolideringen av branschen, och vi är väldigt glada över de två förvärven. Förutom att förvärven kompletterar vårt erbjudande och medför betydande synergier, stärker vi dessutom vår geografiska närvaro i Göteborgsområdet, vilket givetvis är väldigt positivt då det är en expansiv marknad, säger Andreas Christoffersson, VD Nordisk Bergteknik.

För ytterligare information, kontakta:

Victor Örn, VD, Pegroco Invest, e-post: victor@pegrocoinvest.com, tel: +46 708 636 401

Om Pegroco Invest AB
Pegroco Invest (www.pegrocoinvest.com) är ett investmentbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädevis i Sverige. Pegroco har idag 10 huvudsakliga innehav. Pegrocos preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Stockholm.

Datum
Tags