Navigo

Pegrocos portföljbolag Nordisk Bergteknik tillträder förvärven av Rovalin och Soil Mixing Group

Pegrocos portföljbolag Nordisk Bergteknik tillträder per idag den 28 april Infrastructure Group Nordic AB (”IGN”) som med sina två operativa dotterbolag Rovalin och Soil Mixing Group, omsätter cirka 420 MSEK på årsbasis med god lönsamhet. Nordisk Bergteknik annonserade under det första kvartalet att avtal ingåtts avseende förvärv av samtliga aktier i IGN. Förvärvet var villkorat av ett godkännande av Konkurrensverket, vilket nu erhållits. Verksamheterna kommer att redovisas i segmentet Grund Sverige och bedöms bidra med i storleksordningen 0,80 kronor i resultat per aktie på årsbasis.

Stockholmsbaserade Rovalin grundades 2014 och har idag 45 medarbetare. Bolaget erbjuder tjänster inom grundläggning och har en ledande marknadsposition som leverantör av ett heltäckande erbjudande inom djupgrundläggning. Soil Mixing Group erbjuder tjänster inom jord- och markförstärkning för fastigheter och anläggningsprojekt runt om i Sverige och i Norge och har idag 22 medarbetare.

”Det är mycket glädjande att nu kunna tillträda förvärven av Rovalin och Soil Mixing Group och påbörja vårt samarbete. Förvärvet är vårt största någonsin och innebär att vi expanderar i Stockholmsregionen, som är en av Nordens största lokala marknader inom grundläggning. Under det senaste året har vi genomfört tre förvärv inom segmentet Grund Sverige vilket stärkt koncernen både geografiskt och kompetensmässigt”, säger Andreas Christoffersson, VD för Nordisk Bergteknik.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 april 2022 klockan 14:00 CEST.

För ytterligare information, kontakta:

Victor Örn, VD, Pegroco Invest, e-post: victor@pegrocoinvest.com, tel: +46 708 636 401

Om Pegroco

Pegroco (www.pegrocoinvest.com) är ett investeringsbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Pegroco har idag sex huvudsakliga innehav. Pegrocos preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm.

Erik Penser Bank AB är Pegrocos Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm. Tel: 08-463 83 00, e-post: certifiedadviser@penser.se.

Datum
Tags