Navigo

navigo logo

Pegrocos portföljbolag Nordisk Bergteknik tillträder förvärven av Torbjörn Sundh Entreprenad och Bröderna Anderssons Grus

Pegroco portföljbolag Nordisk Bergteknik annonserade under det fjärde kvartalet 2021 två nya förvärv i linje med koncernens fastlagda strategi. 

Västerbottenbaserade Bröderna Anderssons Grus AB grundades 1976 och omsätter cirka 90 MSEK på årsbasis och har drygt 30 medarbetare. Bolaget är en entreprenadverksamhet specialiserad inom bergkrossning och bergmaterial. Bolaget konsolideras i Berg Sverige per den 31 januari 2022.

Torbjörn Sundh Entreprenad AB, omsätter i storleksordningen 220 MSEK på årsbasis och erbjuder tjänster inom infrastruktur- och anläggningsentreprenader samt drift och underhåll av transportnätet. Bolaget är baserat i Umeå och har ett 130-tal medarbetare. Bolaget konsolideras i Berg Sverige per den 31 januari 2022. 

”Förvärven av Torbjörn Sundh och Bröderna Anderssons Grus har sin grund i Nordisk Bergtekniks ambition om att vara en aktiv part inom konsolideringen av branschen. Det är två lokalt starka aktörer som ytterligare förstärker vårt erbjudande till marknaden och vår närvaro i hela Norrland, en region som är mycket aktuell med stora satsningar inom infrastruktur och industri,” säger Andreas Christoffersson, VD för Nordisk Bergteknik. 

Som tidigare kommunicerats av bolaget bedöms de båda förvärven totalt bidra med i storleksordningen 0,50 kronor i vinst per aktie på årsbasis baserat på förväntat antal utestående aktier efter förvärvet. 

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 31 januari 2022 klockan 13:00 CET.

Om Nordisk Bergteknik

Nordisk Bergteknik har en tydligt expansiv tillväxtstrategi med målet att bidra till utvecklingen av framtidens hållbara samhälle. Våra bolag är specialister inom berghantering och grundläggning som med känsla och kompetens kombinerar varje uppdragsgivares behov med naturens förutsättningar. Att i ett tidigt skede vara med och bygga moderna samhällsfunktioner är vår vardag, vår hemmaplan och vår framtid.

För ytterligare information, kontakta:

Victor Örn, VD, 070-863 64 01, victor@pegrocoinvest.com

Om Pegroco Invest AB

Pegroco (www.pegrocoinvest.com) är ett investeringsbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Pegroco har idag sex huvudsakliga innehav. Pegrocos preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm.Erik Penser Bank AB är Pegrocos Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm. Tel: 08-463 83 00, e-post: certifiedadviser@penser.se.

Datum
Tags

31 januari – 2022
PressmeddelandeNordisk Bergteknik