Navigo

navigo logo

Pegrocos portföljbolag Nordisk Bergteknik tillträder förvärvet av TSB Borrentreprenad

Pegrocos portföljbolag Nordisk Bergteknik tillträder per idag den 29 augusti TSB Borrentreprenad AB. Nordisk Bergteknik annonserade den 12 augusti att avtal ingåtts avseende förvärv av samtliga aktier i TSB.

TSB grundades 1992 och omsatte under 2021 cirka 49 MSEK. Bolaget har drygt 25 medarbetare och tillhandahåller tjänster såsom styrd borrning, hammarborrning och kärnborrning. Verksamheten har sin bas i Sollefteå och verkar främst i Norrland men åtar sig uppdrag i hela Sverige. Bolaget konsolideras i Berg Sverige per den 31 augusti 2022.

”Det är glädjande att vi nu tillträder förvärvet av TSB. Genom förvärvet stärker vi vår kompetens inom borrning och breddar vårt erbjudande ytterligare. Samtidigt stärker vi vår geografiska närvaro i Norrland ytterligare vilket självklart är positivt då det är en region där efterfrågan väntas vara hög under de kommande åren”, säger Andreas Christoffersson, VD Nordisk Bergteknik.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 augusti 2022 klockan 14:00 CEST.

För ytterligare information, kontakta:

Victor Örn, VD, 070-863 64 01, victor@pegrocoinvest.com

Om Pegroco Invest AB

Pegroco (www.pegrocoinvest.com) är ett investeringsbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Pegrocos preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm.

Erik Penser Bank AB är Pegrocos Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm. Tel: 08-463 83 00, e-post: certifiedadviser@penser.se.

Datum
Tags

29 augusti – 2022
PressmeddelandeNyhetNordisk Bergteknik