Navigo

navigo logo

Pegrocos portföljbolag Nordisk Bergteknik gör nytt förvärv

Pressmeddelande den 8 maj 2019

Pegroco Invests (”Pegroco”) portföljbolag Nordisk Bergteknik AB har idag förvärvat Hyrcon Bergsprängning AB med bas i Hoting, Jämtland. Samtidigt förvärvas även inkråmet i Å.G Sprängare AB med säte i Robertsfors. 

Hyrcon Bergsprängning AB (”Hyrcon”) och Å.G Sprängare AB (”Å.G Sprängare”) utför borrning- och sprängning med egen personal och maskinpark. Både bolagen har ett långtgående samarbete med Norrbottens Bergteknik AB som är dotterbolag till Nordisk Bergteknik.

Nordisk Bergteknik är en koncern i stark tillväxt med verksamhet inom berghantering där borrning, sprängning och bergförstärkning hittills varit koncernens stora huvudområden. I februari 2019 adderades även grundläggning som affärsområde i och med förvärvet av Pålab AB. Koncernens dotterbolag är idag främst verksamma i Sverige och Norge.

Hyrcon och Å.G Sprängare omsätter tillsammans cirka 30 miljoner kronor.

– Vi är mycket glada över möjligheten att förvärva Hyrcon och inkråmet i ÅG Sprängare. Det är välskötta bolag med lång historik och kompetent personal. Förvärven är strategiskt rätt för vår fortsatta expansion i Nordisk Bergteknik och baserat på 2018 årsomsättning taktar den nya koncernen en omsättning närmare 800 miljoner kronor, säger Thomas Brue, VD Pegroco.

– Vi har de senaste åren sett att våra verksamheter kompletterar varandra mycket väl. Med förvärven fortsätter vi att stärka vår position i Norra Sverige, säger Andreas Christoffersson, VD för Nordisk Bergteknik.

Hyrcon kommer att ingå i Nordisk Bergteknik-koncernen som ett helägt dotterbolag per den 8 maj 2019. ÅG Sprängare kommer successivt att införlivas in i Norrbottens Bergteknik AB.

Om Pegroco
Pegroco (www.pegrocoinvest.com) är ett investeringsbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Pegroco har idag 10 huvudsakliga innehav. Pegrocos preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Premier Stockholm.

För ytterligare information om Pegroco kontakta: Thomas Brue, VD Pegroco Invest AB (publ), e-post: thomas@pegrocoinvest.com, Tel: 0702-70 21 41.

Erik Penser Bank AB är Pegrocos Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Stockholm,m,e-post: certifiedadviser@penser.se, Tel: 08-463 83 00.

Datum
Tags

8 maj- 2019                         NyhetPressmeddelande, Nordisk Bergteknik