Navigo

navigo logo

Pegrocos portföljbolag Priority går samman med Got2echnics

Pressmeddelande den 5 april 2016

Pegroco Invest avyttrar sitt aktieinnehav i Priority Aero Maintenance, för att skapa Nordens ledande oberoende flygunderhållsleverantör och blir genom affären ägare till 25 % av aktierna i den nya gruppen. Pegroco tillför dessutom 2 Mkr i likvida medel genom teckning i en konvertibelemission. Gruppen kommer inom kort att agera under ett nytt namn.

Pegroco har varit en aktiv delägare i Priority sedan 2009 och är tillsammans med EAS AB delägare i bolaget. Övriga ägare i den nya koncernen är entreprenörerna och grundarna till Got2echnics, Kjell Andersson och Leif Nyberg med vardera 25 %.

– Pegroco har aktivt drivit en konsolidering av nordisk MRO, dvs den nordiska flygplansunderhållsmarknaden, säger Thomas Brue, VD för Pegroco Invest.

– En förändrad och förnyad flygplansflotta kräver ett  flexibelt, samordnat och kostnadseffektivt underhåll, med minimala ställtider. Tillsammans kan vi nu erbjuda flygbolagen en ”one stop solution” som vi kan genomföra i trafikrytmen, säger Juha Heikkinen VD och koncernchef för den nya gruppen.

– Genom denna affär är vi nu etablerade i hela Norden och bolaget är nu väl förberett och positionerat för sitt nästa steg i sin utveckling och expansion. Ambitionen är att kraftigt öka försäljningen och tillväxten på strategiska kunder genom ett attraktivt helhetserbjudande, säger gruppens nye styrelseordförande Magnus Wetter som även är Partner på Trivor Capital.

– Den nya konstellationen får en god och mycket konkurrenskraftig geografisk och kompetensmässig bas, säger Kjell Andersson och Leif Nyberg, grundare till Got2echnics.

Parterna har kommit överens om att inte offentliggöra villkoren i affären.

Rådgivare har varit Trivor Capital www.trivorcapital.com, KPMG www.kpmg.se och Setterwalls i Göteborg www.setterwalls.se.

För ytterligare information se:

http://www.priorityaeromaintenance.se/, eller www.gotechnics.se, eller kontakta Thomas Brue, VD Pegroco Invest AB (pubs), telefon 070-2702141.

Consensus Asset Management AB är Pegrocos Certified Adviser på Nasdaq First North Stockholm.

Datum
Tags

5 april – 2016                                         Pressmeddelande