Navigo

Pegrocos tillträder förvärvet av JOOL Capital Partner ABs finansverksamhet

Pegroco Invest AB (”Pegroco”) har idag undertecknat tillträdesdokumentationen för förvärvet av JOOL Capital Partner ABs verksamhetsdrivande dotterbolag. Pegroco annonserade den 7 mars att aktieöverlåtelseavtal ingåtts avseende förvärv av samtliga aktier i JOOL-bolagen och den 4 april att den extra bolagsstämman fattat beslut om godkännande av transaktionen samt beslut om riktad kvittningsemission i Pegroco i enlighet med styrelsens förslag. Förvärvet var villkorat av ett godkännande av Konkurrensverket samt erhållande av dispens från budplikten från Aktiemarknadsnämnden, vilka nu erhållits.

Pegroco har genom transaktionen förvärvat 100% av aktierna i de utvalda dotterbolagen JOOL Securities AB, JOOL Corporate Finance AB, JOOL Securities OY, JOOL Securities AG samt Kommerserådet Förvaltning AB (”JOOL-bolagen”).

Företaget grundades 2010 och har idag ett 70-tal anställda. Huvudkontoret ligger i Göteborg och bolaget har även kontor i Stockholm, Köpenhamn, Helsingfors, Paris och Zürich. Verksamheten omsatte totalt 249 MSEK under 2022 med ett justerat rörelseresultat (EBIT) om 83 MSEK. Bolaget ingår och konsolideras därmed i Pegrocokoncernen från början på andra kvartalet 2023.

 – Vi är väldigt glada över att nu tillträda JOOLs finansverksamhet, som kommer utgöra ett nytt navbolag för Pegroco. Det är en entreprenörsdriven organisation med erfaren ledning och kvalificerade medarbetare som varit väldigt framgångsrika de senaste åren. Förvärvet lägger grunden för ett nytt kapitel i Pegrocos utveckling och skapar synergier både finansiellt, affärsmässigt och organisatoriskt, säger Victor Örn, VD för Pegroco Invest AB.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 april 2023 klockan 17:00 CET.

För ytterligare information kontakta:
Victor Örn, VD Pegroco Invest AB, e-post: victor@pegrocoinvest.com , tel: 070-863 64 01

Om Pegroco
Pegroco Invest AB (pegrocoinvest.com) är ett investeringsbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Pegrocos preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm.

Erik Penser Bank AB är Pegrocos Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm.

Datum
Tags

19 april – 2023
PressmeddelandeVinga