Navigo

navigo logo

Valberedningens justerade förslag till styrelse och styrelseordförande i Pegroco

Pressmeddelande den 7 maj 2019

Som tidigare aviserats har styrelseordförande i Pegroco Invest AB (”Pegroco”) Göran Persson meddelat att han inte är tillgänglig för omval till Pegroco styrelse (”Styrelsen”) på grund av nomineringen till styrelseordförande i Swedbank AB (publ). Med anledning av detta har valberedningen i Pegroco (”Valberedningen”) justerat sitt förslag till ordinarie Styrelseledamöter till Percos årsstämma samt sitt förslag av Styrelsens ordförande.

Valberedningen föreslår att till ordinarie Styrelseledamöter för tiden fram till nästa årsstämma utses Peter Sandberg, Per Grunewald och Lisa Berg Rydsbo (samtliga omval) samt Göran Näsholm och Fredrik Karlsson (nyval).

Göran Näsholm har en bakgrund bland annat som koncernchef för Ahlsell och har där förutom att leda den löpande verksamheten även varit involverad i ett stort antal bolagstransaktioner. Är idag verksam i ett antal styrelser, bland andra Clas Ohlson, AXXA och Martin&Servera.

Fredrik Karlsson har en bakgrund som bland annat partner på 3i, Director för Volvo Group Finance och ansvarig för Private Equity-investeringar på sjätte AP-fonden. Han är idag verksam i ett antal styrelser, bland annat som styrelseordförande för restaurangkedjan Beijing8.

Valberedningen föreslår vidare att Lisa Berg Rydsbo utses till Styrelsens ordförande (nyval).

Lisa Berg Rydsbo har varit verksam i Pegrocos styrelse sedan januari 2018. Hon har bland annat en bakgrund på som Marketing Director inom flera affärsområden på Hewlett Packard.

En utförligare presentation av föreslagen Styrelse finns publicerad på Pegrocos hemsida.

Valberedningen föreslår vidare att Joakim Edoff utses till ordförande på Pegrocos årsstämma. Joakim är före detta advokat och verkställande direktör på Setterwalls Advokatbyrå.

Om Pegroco
Pegroco (pegrocoinvest.com) är ett investeringsbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Pegroco har idag 10 huvudsakliga innehav. Pegrocos preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Premier Stockholm.

För ytterligare information kontakta: Thomas Brue, VD Pegroco Invest AB (publ), e-post: thomas@pegrocoinvest.com, Tel: 0702-70 21 41.

Erik Penser Bank AB är Pegrocos Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Stockholm, e-post: certifiedadviser@penser.se, Tel: 08-463 83 00.

Datum
Tags

7 maj – 2019
NyhetPressmedelande