Navigo

Visinor AS är nu del av koncernen i Pegrocos portföljbolag Nordisk Bergteknik

Pressmeddelande den 16 oktober 2020

Pegrocos portföljbolag Nordisk Bergtekniks senaste förvärv i Norge, Visinor AS, ingår nu i koncernen Nordisk Bergteknik. I och med förvärvet har koncernen nu god geografisk täckning i såväl norska Sørlandet som Nordnorge.

– Nu har vi stärkt vår geografiska närvaro i norra Norge och även breddat och förstärkt koncernens tjänsteutbud inom bergsäkring. Vi ser en väldigt stark efterfrågan på våra tjänster nu i Norge och orderböckerna är sågott som fyllda resten av året, säger Oddbjørn Røed, Affärsområdeschef berghantering och Norgechef för Nordisk Bergteknik.

Visinor AS är en av Norges ledande aktörer inom bergssäkring och betongrehabilitering av broar, kajer och byggnader. Bolagets spetskompetens inom säkringsarbeten såsom hängning av nät, bultning och skydd mot stenras längst vägar och byggnader kompletterar Nordisk Bergtekniks kunderbjudande väl.

Om Nordisk Bergteknik
Nordisk Bergteknik är en koncern i stark tillväxt med verksamhet inom berghantering och grundläggning, där huvudområden inkluderar borrning, sprängning, bergförstärkning, betong-rehabilitering, pålning, spontning och grundförstärkning. Koncernens dotterbolag är idag främst verksamma i Sverige och Norge.

Om Pegroco
Pegroco (www.pegrocoinvest.com) är ett investeringsbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Pegroco har idag 10 huvudsakliga innehav. Pegrocos preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm.

För mer information:
För ytterligare information om Nordisk Bergteknik kontakta: Oddbjørn Røed, Norgechef, e-post: Oddbjorn.Roed@vestfold-fjellboring.no, tel: +47 913 81 809 eller Johan Lundqvist, CFO, e-post: johan.lundqvist@bergteknik.se, tel: +46 76-392 71 21.

För ytterligare information om Pegroco kontakta: Victor Örn, VD Pegroco Invest AB, e-post: victor@pegrocoinvest.com, Tel: 0708-63 64 01.

Erik Penser Bank AB är Pegrocos Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm. Tel: 08-463 83 00, e-post: certifiedadviser@penser.se.

Datum
Tags

16 oktober – 2020                     NyhetPressmeddelandeNordisk Bergteknik