Navigo

navigo logo

Första dag för handel i Nordisk Bergtekniks B-aktier på Nasdaq Stockholm

Läs pressmeddelandet i sin helhet på Nordisk Bergtekniks hemsida: www.nordiskbergteknik.se.

För mer information, vänligen kontakta

Victor Örn, VD, Pegroco Invest, e-post: victor@pegrocoinvest.com, tel: 070-863 64 01.

Datum
Tags