Navigo

navigo logo

Ledningsförändringar i Navigo Invest AB (publ.)

Victor Örn har arbetat i Navigo-koncernen sedan 2007 och har bland annat varit drivande i utvecklingen av det tidigare dotterbolaget Nordisk Bergteknik AB (publ.), vilket sedan 2021 är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och där Navigo är största ägare med ett aktieinnehav om 29,3%.

”Jag är mycket glad över Victors bidrag som verkställande direktör i Navigo, han har varit en nyckelperson i att bygga upp Navigos NAV-bolag och lett transformationen av Navigo till en solid och lönsam koncern. I och med att Victor finns kvar inom Navigosfären kommer vi också framgent att ha tillgång till hans kompetens i specifika frågor” säger Kenth-Åke Jönsson, styrelseordförande i Navigo.

Som ny VD i Navigo har styrelsen utsett nuvarande CFO Oscar Rolfsson. ”Oscar har med sin kompetens och breda erfarenhet mycket goda förutsättningar att driva en fortsatt positiv utveckling av Navigo. Fokus kommer nu att ligga på kassaflöden, konsolidering och fortsatt utveckling av befintliga bolag givet bolagets finansiella avkastningsmål om 15 procent per år” fortsätter Kenth-Åke.

Som ny CFO tillträder bolagets nuvarande Group Financial Controller Camilla Wolff. Camilla har arbetat med Navigo som konsult sedan 2022 och har varit anställd sedan 2023. Hon har sedan tidigare bred erfarenhet från ett flertal roller i olika organisationer, bland annat som redovisningschef på Newsec Asset Management.

Denna information är sådan information som Navigo Invest AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 juni 2024 kl. 17:30 CEST.