navigo

Tag: Navigo

Se videon här.
Se videon här.
Navigo Invest är ny stolt sponsor till Frölunda Hockey.
Läs mer om listningen av Navigos stamaktie första handelsdagen...
Idag listas Navigo Invests stamaktie...
Navigo hittade en strategisk köpare till navbolaget Nordic Lift vilket gav ett rekordhögt premium.
Under året har Navigo fortsatt att accelerera sitt hållbarhetsarbete. Eftersom hållbarhet är ett komplext område ska också alla anställda erbjudas