Navigo

navigo logo

Tag: Navigo

2023 blev ett framgångsrikt år för Navigo, trots en turbulent omvärld. Flera förvärv har gjort företagsgruppen mer diversifierad och lönsam
Aktieägarna i Navigo Invest AB (publ), org. nr 556727-5168, (”Bolaget” eller ”Navigo”), kallas till årsstämma onsdagen den 15 maj 2024
Navigo Invest AB (publ) har nöjet att bjuda in investerare, analytiker och media till en kapitalmarknadsdag i Stockholm tisdagen den
Se videon här.
Se videon här.
Navigo Invest är ny stolt sponsor till Frölunda Hockey.
Läs mer om listningen av Navigos stamaktie första handelsdagen...