Navigo

navigo logo

Ledningsförändringar Pegroco Invest

Pressmeddelande den 5 januari 2021.

Pegroco Invest AB meddelar idag att Oscar Rolfsson har utsetts till ny Chief Financial Officer (CFO). Han tillträder sin tjänst den 5 januari 2021. Oscar Rolfsson kommer att ingå i Pegrocos ledningsgrupp

Oscar Rolfsson kommer närmast från rollen som Investment Manager på Pegroco Invest som han haft sedan 2019. Han har mångårig erfarenhet av ledande befattningar inom ekonomi och finans i internationella miljöer, och har bland annat arbetat som CFO för Pegrocos tidigare portföljbolag Diakrit som han lämnade 2017. Oscar Rolfsson är civilekonom från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet.

Oscar Rolfsson ersätter grundaren Peter Sandberg i rollen som CFO. Peter Sandberg kommer att forsätta sitt arbete för Pegrocos utveckling i sin roll som arbetande styrelseordförande.

I samband med detta utnämns även Pegrocos Ekonomichef Jesper Henrysson till CFO för Pegrocos NAV-bolag Nordic Lift.

Om Pegroco
Pegroco Invest AB (pegrocoinvest.com) är ett investeringsbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Pegroco har idag 8 huvudsakliga innehav. Pegrocos preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market Stockholm.

Victor Örn, VD Pegroco Invest AB, e-post: victor@pegrocoinvest.com, tel: 070-863 64 01.

Erik Penser Bank AB är Pegrocos Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market Stockholm, e-post: certifiedadviser@penser.se, Tel: 08-463 83 00.

Datum
Tags

5 januari – 2021
NyhetPressmeddelandeRegulatorisk