Navigo

navigo logo

Pegrocos portföljbolag Nordisk Bergteknik har ingått avtal med avsikt att förvärva Prospekteringsteknik i Norrland AB

Pressmeddelande den 6 november 2020

Pegrocos portföljbolag Nordisk Bergteknik har ingått avtal med avsikt att förvärva markundersökningsföretaget Prospekteringsteknik i Norrland AB (”Protek”) i Skellefteå. Med köpet stärker Nordisk Bergteknik sin närvaro på marknaden med tjänster för prospekteringsindustrin.

Protek är en av Sveriges ledande aktörer inom kvalificerade geotekniska undersökningar för kunder inom prospekteringsindustrin. Bolaget har en bred maskinpark och kan bland annat utföra geologiska undersökningar på upp till 2 500 meters djup samt tillhandahålla riggar som kan transporteras med helikopterlyft till särskilt otillgängliga områden.

Företaget är med sina 20 år i branschen och över 80 anställda väletablerade på den nordiska marknaden. Huvudkontoret ligger i Skellefteå i Västerbotten och verksamheten omsätter ca 140 miljoner kronor.

– Vi ser mycket fram emot möjligheten att kunna förvärva Protek. Det är ett bolag med lång erfarenhet och gott renommé i branschen. Protek blir en del av vår företagsgrupp Nordisk Bergteknik, något som stärker vårt totala erbjudande till marknaden och kvalificerade kunder i Norden, säger Andreas Christoffersson, VD för Nordisk Bergteknik.

– Det är en fantastisk möjlighet att få ingå i en grupp med kompletterande kärnkompetenser, kunder och verksamhet. Med våra tjänster och genom Nordisk Bergteknik får vi tillgång till fler resurser, bred kompetens och erfarenhet från närliggande tjänster. Jag ser fram emot vårt nya samarbete och de möjligheter som öppnas, säger Freddy Flodman, VD för Protek.

Nordisk Bergteknik avser att förvärva 100% av aktierna i Protek för 57,5 miljoner kronor varvid dagens ägare blir en betydande och långsiktig ägare i vårt gemensamma bolag Nordisk Bergteknik. Protek kommer att ingå i koncernen Nordisk Bergteknik och transaktionen bedöms förstärka både koncernens omsättning och lönsamhet, totalt och per aktie. Affären planeras att slutföras före årets slut.

För ytterligare information, kontakta:
Andreas Christoffersson, VD, Nordisk Bergteknik, e-post: andreas.christoffersson@bergteknik.se, Tel: 070-621 19 28

Johan Lundqvist, CFO, Nordisk Bergteknik, e-post: johan.lundqvist@bergteknik.se, tel: +46 76-392 71 21.

Om Nordisk Bergteknik
Nordisk Bergteknik är en koncern i stark tillväxt med verksamhet inom berghantering och grundläggning, där huvudområden inkluderar borrning, sprängning, bergförstärkning, betongrehabilitering, pålning, spontning och grundförstärkning. Koncernens dotterbolag är idag främst verksamma i Sverige och Norge.

Om Pegroco
Pegroco (www.pegrocoinvest.com) är ett investeringsbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Pegroco har idag 10 huvudsakliga innehav. Pegrocos preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm.

För mer information:
För ytterligare information om Pegroco kontakta: Victor Örn, VD Pegroco Invest AB, e‑post: victor@pegrocoinvest.com, Tel: 0708-63 64 01.

Erik Penser Bank AB är Pegrocos Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm. Tel: 08-463 83 00, e-post: certifiedadviser@penser.se.

Denna information är sådan information som Pegroco Invest AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 november 2020 kl. 10.30 CET.

Datum
Tags

6 november – 2020         NyhetPressmeddelande, Nordisk BergteknikRegulatorisk