Navigo

navigo logo

Bolagsstämmor

Här kan du ta del av dokument rörande våra bolagsstämmor. Hör av dig till Robert på robert@navigoinvest.se vid frågor.

2023


Bolagstämma 2023-05-30
Aktieägarna i Pegroco Invest AB, org. nr 556727-5168, kallas till årsstämma tisdagen den 30 maj 2023 kl. 13.00 på Radisson Blu Scandinavia Hotel Göteborg, Södra Hamngatan 59, 401 24 Göteborg.

Kallelse till årsstämman
Ladda ner

Styrelsens förslag till årsstämman
Ladda ner

Valberedningens förslag till årsstämman
Ladda ner

Valberedningens yttrande beträffande föreslagen styrelse samt redogörelse för hur valberedningen bedrivit sitt arbete
Ladda ner

Anmälningsformulär och fullmaktsformulär för aktieägare som ska företrädas av ombud
Ladda ner

Kommuniké från årsstämman
Ladda ner

Extra bolagsstämma 2023-04-04
Aktieägarna i Pegroco Invest AB, org. nr 556727-5168, kallas till extra bolagsstämma tisdagen den 4 april 2023 kl. 15.00 på Radisson Blu Scandinavia Hotel Göteborg, Södra Hamngatan 59, 401 24 Göteborg. Inregistrering sker från kl 14.30.

Kallelse till extra bolagsstämma
Ladda ner

Anmälningsformulär till extra bolagsstämma
Ladda ner

Styrelsens förslag till beslut på extra bolagsstämma
Ladda ner

Sammanfattning av informationsunderlag för beslut om punkten sju (7) på dagordningen
Ladda ner

Fullmaktsformulär till extra bolagsstämma
Ladda ner

Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen för väsentliga händelser
Ladda ner

Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 7 § aktiebolagslagen för kvittning 13.7
Ladda ner

Revisorsyttrande över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser
Ladda ner

Revisorsyttrande över styrelsens redogörelse för kvittning
Ladda ner

Kommuniké från extra bolagsstämma
Ladda ner

Protokoll från extra bolagsstämma
Ladda ner