Navigo

Mar

Navigo Invest AB (publ) offentliggör Delårsrapport Q3 för 2023

”Stabil omsättning under säsongsmässigt lugn period” Perioden januari – september 2023 (Koncernen) Nettoomsättningen uppgick till 276,6 (79,6) Mkr Rörelseresultat före avskrivningar och resultat från intressebolag uppgick till 53,3 (99,5) Mkr Periodens resultat efter skatt uppgick till 69,9 (92,3) Mkr Resultatet per stamaktie uppgick till 0,81 (1,60) kr Resultat per stamaktie efter utspädning uppgick till 0,78

Navigo Invest AB (publ) offentliggör Delårsrapport Q3 för 2023 Läs mer »