Navigo

navigo logo

Mar

Ledningsförändringar i Navigo Invest AB (publ.)

Victor Örn kommer den 1 juli att sluta som verkställande direktör på Navigo Invest AB (”Navigo”). Victor kommer fortsätta att arbeta inom Navigosfären och kvarstår som styrelsemedlem i Nordisk Bergteknik AB, där Navigo äger 29,3%. Victor efterträds av Oscar Rolfsson, Navigos CFO sedan 2021. Som CFO kommer Navigos nuvarande Group Financial Controller Camilla Wolff att tillträda.

Ledningsförändringar i Navigo Invest AB (publ.) Läs mer »

Navigo Invest AB (publ) offentliggör Delårsrapport Q3 för 2023

”Stabil omsättning under säsongsmässigt lugn period” Perioden januari – september 2023 (Koncernen) Nettoomsättningen uppgick till 276,6 (79,6) Mkr Rörelseresultat före avskrivningar och resultat från intressebolag uppgick till 53,3 (99,5) Mkr Periodens resultat efter skatt uppgick till 69,9 (92,3) Mkr Resultatet per stamaktie uppgick till 0,81 (1,60) kr Resultat per stamaktie efter utspädning uppgick till 0,78

Navigo Invest AB (publ) offentliggör Delårsrapport Q3 för 2023 Läs mer »