Navigo

VINGA

Navigos Navbolag Vinga Group förvärvar majoritetspost i SIP Nordic Fondkommission AB – breddar erbjudandet och växer i värdekedjan

Navigos Navbolag Vinga Group (”Vinga” eller ”Vinga-bolagen”) har idag genom bolaget Vinga Securities Holding AB ingått avtal avseende förvärv av 51 procent av aktierna i värdepappersbolaget SIP Nordic Fondkommission AB. Affären är ett led i Vingas tillväxtstrategi och med förvärvet växer Vinga i värdekedjan samtidigt som man breddar sitt marknadserbjudande.

Navigos navbolag Vinga Group etablerar nytt affärsområde inom Wealth Management

Pressmeddelande 2023-11-07 Navigos navbolag Vinga Group breddar tjänsteerbjudandet inom förmögenhetsrådgivning med start i december 2023. Det nya affärsområdet Vinga Wealth Management kommer att fokusera på diskretionär och rådgivande portföljförvaltning med fokus på nordiska ränteinvesteringar.