Navigo

navigo logo

Rapporter och Presentationer

För att beställa den tryckta årsredovisningen (tillgänglig i början på maj 2021), skicka ett email med dina adressuppgifter till: robert@pegrocoinvest.com

2022

Delårsrapport perioden
januari – mars 2022

Delårsrapport perioden januari – juni 2022

Delårsrapport perioden
januari – sept 2022

Bokslutskommuniké 2022

2021

Delårsrapport perioden
januari – mars 2022

Delårsrapport perioden
januari – juni 2021

Delårsrapport perioden
januari – sept 2021

Delårspresentation
januari – sept 2021

Bokslutskommuniké 2021

2020

Delårsrapport perioden
januari – mars 2020

Delårsrapport perioden
januari – juni 2020

Delårsrapport perioden
januari – sept 2020

Bokslutskommuniké 2020

2019

Delårsrapport perioden
januari – mars 2019

Delårsrapport perioden
januari – juni 2019

Delårsrapport perioden
januari – sept 2019

Bokslutskommuniké 2019

Årsredovisning 2019

2018

Delårsrapport perioden januari – juni 2018

Delårsrapport perioden januari – sept 2018

Bokslutskommuniké 2018

Årsredovisning 2018

2017

Delårsrapport perioden januari – juni 2017

Delårsrapport perioden januari – mars 2017

Delårsrapport perioden januari– sept2017

Bokslutskommuniké 2017

Årsredovisning 2017

2016

Delårsrapport perioden januari – mars 2016

Bolagsstämmokommuniké 25 maj 2016

Delårsrapport perioden januari – juni 2016

Delårsrapport perioden januari – sept 2016

Bokslutskommuniké 2016

Årsredovisning 2016

2015

Bolagsbeskrivning

Delårsrapport perioden januari – juni 2015

Delårsrapport perioden januari – sept 2015

Bokslutskommuniké 2015

Årsredovisning 2015

2014

Årsredovisning 2014