Navigo

nyhet

Navigos Navbolag Vinga Group förvärvar majoritetspost i SIP Nordic Fondkommission AB – breddar erbjudandet och växer i värdekedjan

Navigos Navbolag Vinga Group (”Vinga” eller ”Vinga-bolagen”) har idag genom bolaget Vinga Securities Holding AB ingått avtal avseende förvärv av 51 procent av aktierna i värdepappersbolaget SIP Nordic Fondkommission AB. Affären är ett led i Vingas tillväxtstrategi och med förvärvet växer Vinga i värdekedjan samtidigt som man breddar sitt marknadserbjudande.

Navigos navbolag CalorMet Holding AB förvärvar Västerås Svets & Maskin-bearbetning AB – stärker kunderbjudandet för industriell värmebehandling i Norden

Navigos navbolag CalorMet Holding AB har idag ingått avtal avseende förvärv av samtliga aktier i Västerås Svets & Maskinbearbetning AB, en leverantör med lång tradition av svetsade konstruktioner och bearbetade komponenter till kunder i Sverige. Affären är ett led i Navigos strategi att bygga navbolag och förvärvet kompletterar befintliga innehavet  CalorMet väl.

Navigos navbolag Vinga Group etablerar nytt affärsområde inom Wealth Management

Pressmeddelande 2023-11-07 Navigos navbolag Vinga Group breddar tjänsteerbjudandet inom förmögenhetsrådgivning med start i december 2023. Det nya affärsområdet Vinga Wealth Management kommer att fokusera på diskretionär och rådgivande portföljförvaltning med fokus på nordiska ränteinvesteringar.