Navigo

navigo logo

regulatorisk

Navigo Invest publicerar Årsredovisning för 2023

Navigo Invest AB (publ) har idag publicerat Årsredovisning för 2023 på sin webbplats. Årsredovisningen finns tillgänglig på https://navigoinvest.com/financial-page/#rapporter Tryckt version av årsredovisningen kommer finnas tillgänglig i mitten på maj och kan beställas genom att kontakta robert@navigoinvest.com Denna information är sådan som Navigo Invest AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen

Navigo Invest publicerar Årsredovisning för 2023 Läs mer »

Navigo Invest AB (publ) offentliggör Delårsrapport Q3 för 2023

”Stabil omsättning under säsongsmässigt lugn period” Perioden januari – september 2023 (Koncernen) Nettoomsättningen uppgick till 276,6 (79,6) Mkr Rörelseresultat före avskrivningar och resultat från intressebolag uppgick till 53,3 (99,5) Mkr Periodens resultat efter skatt uppgick till 69,9 (92,3) Mkr Resultatet per stamaktie uppgick till 0,81 (1,60) kr Resultat per stamaktie efter utspädning uppgick till 0,78

Navigo Invest AB (publ) offentliggör Delårsrapport Q3 för 2023 Läs mer »