navigo

Valberedningen utsedd inför årsstämman 2024 i Navigo Invest AB (publ)

Valberedningen ska enligt bolagsstämmans beslut om instruktion för valberedningen, bestå av fyra ledamöter – en representant för var och en av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna per den sista bankdagen i september och som önskar utse en ledamot i beredningen, samt styrelsens ordförande. Med de tre största aktieägarna avses enligt instruktionen, de av Euroclear …

Valberedningen utsedd inför årsstämman 2024 i Navigo Invest AB (publ) Läs mer »

Navigo Invest AB (publ) ställer in extra bolagsstämma

Styrelsen i Navigo Invest AB (”Navigo” eller ”Bolaget”) har beslutat att ställa in den extra bolagsstämman planerad till den 22 november rörande beslut om innehållen utdelning till preferensaktieägare.

Navigo Invest AB (publ) offentliggör Delårsrapport Q3 för 2023

”Stabil omsättning under säsongsmässigt lugn period” Perioden januari – september 2023 (Koncernen) Nettoomsättningen uppgick till 276,6 (79,6) Mkr Rörelseresultat före avskrivningar och resultat från intressebolag uppgick till 53,3 (99,5) Mkr Periodens resultat efter skatt uppgick till 69,9 (92,3) Mkr Resultatet per stamaktie uppgick till 0,81 (1,60) kr Resultat per stamaktie efter utspädning uppgick till 0,78 …

Navigo Invest AB (publ) offentliggör Delårsrapport Q3 för 2023 Läs mer »