Navigo

navigo logo

Navigos Navbolag Chemgroup vinner stort avtal inom flygsektorn – dotterbolaget Sisource tecknar avtal med GKN Aerospace

Navigo Invest ABs (publ) Navbolag Chemgroup har genom dotterbolaget Sisource AB vunnit sitt näst största uppdrag hittills. Sisource har tecknat avtal med GKN Aerospace i Trollhättan gällande Chemical Management Services. Samarbetet har nyligen startat och avtalet löper över tre år med möjlighet till två års förlängning.

Navigos Navbolag Chemgroup vinner stort avtal inom flygsektorn – dotterbolaget Sisource tecknar avtal med GKN Aerospace Läs mer »

Navigo Invest publicerar Årsredovisning för 2023

Navigo Invest AB (publ) har idag publicerat Årsredovisning för 2023 på sin webbplats. Årsredovisningen finns tillgänglig på https://navigoinvest.com/financial-page/#rapporter Tryckt version av årsredovisningen kommer finnas tillgänglig i mitten på maj och kan beställas genom att kontakta robert@navigoinvest.com Denna information är sådan som Navigo Invest AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen

Navigo Invest publicerar Årsredovisning för 2023 Läs mer »